Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου 2012

Κόντογλου Φώτης

Ο Mέγας Bασίλειος κι ο Παραμορφωμένος Xριστιανισμός
Θέλω να μιλήσω για τον άγιο Bασίλειο, αλλά να μην πω τα συνηθισμένα που λένε όσοι γράφουνε γι’ αυτόν τον αληθινά Mέγαν άγιο. Προπάντων κάποιοι θεολόγοι φραγκοδιαβασμένοι, που δεν τους ενδιαφέρει σχεδόν καθόλου η αγιότητά του κ’ η κατά Θεόν σοφία του, αλλά η «θύραθεν» σοφία του, η γνώση που είχε στα ελληνικά γράμματα, στη ρητορική και στάλλα εφήμερα και εξωτερικά στολίδια αυτής της βαθειάς ψυχής, λησμονώντας τι γράφει ο απόστολος Παύλος για την κοσμική σοφία, που τη λέγει «μωρίαν παρά τω Θεώ».

Κυριακή, 30 Δεκεμβρίου 2012

Το έθιμο της ΒασιλόπιταςΣτα χρόνια του Ιουλιανού του Παραβάτη, όταν το Βυζάντιο κήρυξε τον πόλεμο στην Περσία, ο Ιουλιανός πέρασε με τον στρατό του από την Καισαρεία. Τότε διέταξε να φορολογήσουν όλη την επαρχία και τα χρήματα αυτά θα τα έπαιρνε επιστρέφοντας για την Κωνσταντινουπολη.

Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2012

Κυριακή μετά την Χριστού Γέννηση


Ευαγγέλιο Κυριακής: Ματθ. β΄ 13-23

Ἀναχωρησάντων τῶν μάγων ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου φαίνεται κατ᾿ ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ λέγων· ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι· μέλλει γὰρ Ἡρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό. 14 Ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ νυκτὸς καὶ ἀνεχώρησεν εἰς Αἴγυπτον, 15 καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως τῆς τελευτῆς Ἡρῴδου, ἵνα πληρωθῇ τὸ ρηθὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος· ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν υἱόν μου. 16 Τότε Ἡρῴδης ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων, ἐθυμώθη λίαν, καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλε πάντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλεὲμ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω, κατὰ τὸν χρόνον ὃν ἠκρίβωσε παρὰ τῶν μάγων. 17 τότε ἐπληρώθη τὸ ρηθὲν ὑπὸ Ἱερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντος· 18 Φωνὴ ἐν Ραμᾷ ἠκούσθη, θρῆνος καὶ κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς πολύς· Ραχὴλ κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς, καὶ οὐκ ἤθελε παρακληθῆναι, ὅτι οὐκ εἰσίν. 19 Τελευτήσαντος δὲ τοῦ Ἡρῴδου ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου κατ᾿ ὄναρ φαίνεται τῷ Ἰωσὴφ ἐν Αἰγύπτῳ 20 λέγων· ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ πορεύου εἰς γῆν Ἰσραήλ· τεθνήκασι γὰρ οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου. 21 ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ ἦλθεν εἰς γῆν Ἰσραήλ. 22 ἀκούσας δὲ ὅτι Ἀρχέλαος βασιλεύει ἐπὶ τῆς Ἰουδαίας ἀντὶ Ἡρῴδου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ἐφοβήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν· χρηματισθεὶς δὲ κατ᾿ ὄναρ ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη τῆς Γαλιλαίας, 23 καὶ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ, ὅπως πληρωθῇ τὸ ρηθὲν διὰ τῶν προφητῶν ὅτι Ναζωραῖος κληθήσεται.


Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2012

H ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Την Κυριακή 23 Δεκεμβρίου ε.ε. στις 6:30 το απόγευμα, πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό κέντρο του Ναού μας η χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της ενορίας μας.


 

Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2012

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

Στόν  Ἱερό   Ναό μας μέ  τήν  εὐκαιρία  τῶν  ἑορτῶν,   τῆς  Περιτομῆς  τοῦ  Ἰησοῦ  Χριστοῦ  καί  τῆς  μνήμης  τοῦ   Μεγάλου  Βασιλείου, τήν  παραμονή  τῆς  Πρωτοχρονιᾶς,  θά  τελεσθεῖ  ἀγρυπνία  κατά  τήν  Μοναστηριακή  τάξη   ἀπό  τίς  8 μ.μ.  τῆς   Δευτέρας                           31   Δεκεμβρίου  2012  ἕως  τίς  1.30 π.μ.  τῆς   Τρίτης   1  Ἰανουαρίου  2013    

Στον Άγιο Στέφανο – 27 Δεκεμβρίου


Του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Αντινόης κ.κ. Παντελεήμονος

Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός υποσχέθηκε στους αγίους Μαθητές και Αποστόλους Του και μέσα απ’ αυτούς σ’ όσους θα πίστευαν στο κήρυγμά των, ότι θα εξοπλίζονταν με τη Χάρη και τη δύναμη του Παναγίου Πνεύματος. Αυτή η υπόσχεση του Κυρίου πραγματοποιήθηκε κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Οι μαθητές «επλήσθησαν Πνεύματος Αγίου». Η διάνοιά τους φωτίστηκε. Έγιναν θεόπνευστοι, πνευματοφόροι και με θάρρος κήρυξαν το λόγο της σωτηρίας στα πέρατα του κόσμου. Η όλη ύπαρξή τους ήταν αφιερωμένη στη διάδοση της Βασιλείας του Θεού και καμία δύναμη δεν ήταν σε θέση να τους εμποδίσει από το να ομολογούν την αλήθεια της εκπλήρωσης των προφητειών στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού. Με την δύναμη αυτήν ήταν εξοπλισμένος και ο σημερινός εορταζόμενος Πρωτομάρτυρας και Αρχιδιάκονος Στέφανος.

Τρίτη, 25 Δεκεμβρίου 2012

ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ«ΟΜΙΛΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑΣ

ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»
«Σχετικά με τη συγκαταβατική ενσάρκωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και τα όσα προσφέρθηκαν εξαιτίας της σ' αυτούς που τον εμπιστεύτηκαν αληθινά και σχετικά με την αιτία που ο Θεός, αν και μπορούσε να ελευθερώσει με ποικίλους άλλους τρόπους το ανθρώπινο γένος από την υποταγή στο διάβολο, προτίμησε να χρησιμοποιήσει αυτή τη συγκαταβατική τακτική.


Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2012

Τι να σου προσφέρουμε, Χριστέ;

Τι δώρο να σου προσφέρουμε, Χριστέ μου; Το καθένα από τα όσα Εσύ δημιούργησες σου προσφέρει το αντίδωρο του ευχαριστώ του για το ότι έγινες άνθρωπος για μας και φανερώθηκες στον κόσμο μας. Οι Άγγελοι τον Ύμνο «Δόξα εν Υψίστοις». Οι ουρανοί το Αστέρι. Οι Μάγοι τα Δώρα τους. Οι βοσκοί τον θαυμασμό και την απορία τους. Η Γη το σπήλαιο. Η έρημος την φάτνη. Εμείς λοιπόν; Εμείς σου προσφέρουμε την Μητέρα Σου, την Παναγία Παρθένο. Θέλουμε όμως κι από σένα, τον Προαιώνιο Θεό, ένα δώρο ακόμη: το έλεός Σου για τον καθένα μας.

Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2012

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ


 
«Αυτός γαρ σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών»

α. Ένα παράδοξο ευαγγελικό ανάγνωσμα, στο μεγαλύτερο τμήμα του, είναι το σημερινό της Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως. Μία πληθύς ονομάτων, ένα γενεαλογικό δένδρο, από τον Αβραάμ μέχρι και τον Ιωσήφ, τον μνήστορα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Γιατί αυτό; Γιατί η Εκκλησία μας δεν χρησιμοποίησε μόνο τα σχετικά με τη Γέννηση του Κυρίου, ή, ακόμη πιο πίσω, γιατί ο Ευαγγελιστής θεώρησε αναγκαία την προ του Ιησού Χριστού καταγραφή της γενεαλογίας Του;

Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΕΝΤΡΑ.


Είναι μια φαινομενικά απλοϊκή ιστορία. Ένα παραμύθι. Έχει όμως ένα βαθύ και μεγάλο δίδαγμα.

Ήταν μια φορά σ' ένα δάσος τρία δέντρα.

Το καθένα από αυτά είχε για τον εαυτό του έναν οραματισμό - μια προοπτική.


Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2012

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ

Οἱ ὑπεύθυνοι τοῦ Νεανικοῦ ἔργου, τά στελέχη αὐτοῦ καί οἱ μαθητές καί μαθήτριες τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων καί τῶν Νεανικῶν Συντροφιῶν Γυμνασίου καί Λυκείου
Σ ᾶ ς π ρ ο σ κ α λ ο ῦ ν
νά παρακολουθήσετε τήν ἐκδήλωση μέ τήν εὐκαιρία τῆς Μητροπόλεως τῶν Ἑορτῶν,
τ ά Χ ρ ι σ τ ο ύ γ ε ν ν α,
Κυριακή  23 Δεκεμβρίου


στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἐνορίας μας, Σωκράτους 119 κ'


ὥρα 6.30 ἀπογευματινή.


Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗ Ι.ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Το Σάββατο 8 Δεκεμβριου επισκεφτήκαν την ενορία μας νέοι και νέες του φροντιστηρίου επιμορφώσεως κατηχητών της ιεράς αρχιεπισκοπής Αθηνών, όπως το συνηθίζουν τα τελευταία χρόνια.

Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012

Αγ. Ιουστίνος Πόποβιτς:

 «Γιατί και πώς πρέπει να διαβάζουμε την Αγία Γραφή»Η Αγία Γραφή είναι κατά κάποιον τρόπο η βιογραφία του Θεού στον κόσμο αυτό. Και μάλιστα από την Αγία Γραφή η Καινή Διαθήκη είναι η βιογραφία του σαρκωθέντος Θεού σ’ αυτόν τον κόσμο. Μέσα σ’ αυτήν περιγράφεται πώς ο Θεός, για να δείξει τον Εαυτό Του στους ανθρώπους, έστειλε τον Θεό Λόγο, ο οποίος σαρκώθηκε και έγινε άνθρωπος, και σαν άνθρωπος είπε στους ανθρώπους όλα όσα ο Θεός έχει, όλα όσα ο Θεός επιθυμεί για τον κόσμο αυτόν και για τους ανθρώπους που ζουν σ’ αυτόν. Αποκάλυψε ο Θεός Λόγος το σχέδιο του Θεού προς τον κόσμο.

Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2012

Κυριακή Ι’ Λουκά – Η θεραπεία της συγκύπτουσαςΚάθε Κυριακή

Κάποιο Σάββατο ο Κύριος, όπως συνήθιζε, δίδασκε σε μία απ’ τις Συναγωγές. Ανάμεσα στο πλήθος μόλις που ξεχώριζε μία γυναίκα σκυμμένη διαρκώς με κυρτωμένο το σώμα της τόσο πολύ, που δεν μπορούσε καθόλου να σηκώσει όρθιο το κεφάλι της. Βασανιζόταν η δύστυχη δεκαοκτώ ολόκληρα χρόνια από σατανική ενέργεια. Όταν λοιπόν την είδε ο Κύριος, της φώναξε: Γυναίκα, είσαι ελεύθερη από την αρρώστια σου. Άπλωσε πάνω της τα χαριτόβρυτα χέρια του και την ίδια στιγμή έγινε καλά, σηκώθηκε ολόρθη και δόξαζε τον Θεό για τη θεραπεία της.

Ένας άνθρωπος στην οδό της ευλογίαςΉταν κάποτε ένας μορφωμένος άνδρας που επί οκτώ χρόνια παρακαλούσε το Θεό να του στείλει έναν άνθρωπο να τον διδάξει την αλήθεια. 

Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ

Στήριγμα στις δύσκολες στιγμές που βιώνουν καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι στη χώρα είναι τα λόγια του Γέροντα Παΐσίου. 
 
 

Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2012

ΕΝΑ ΑΓΝΩΣΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Ένα αληθινό γεγονός που συντάραξε και έφερε σε μετάνοια εκατοντάδες ανθρώπους στην πόλη Κουιμπίσεβ (σημερινή Σαμάρα) της Σοβιετικής Ρωσίας το έτος 1956Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012

Ιστορία της Ιεράς Λαύρας Σάββα του Ηγιασμένου


Από της ιδρύσεως της ιεράς Λαύρας έως της αραβικής κατακτήσεως (438 - 638 μ.χ)

Η κατά την έρηµον της Ιουδαίας ιερά και σεβασµία Λαύρα του Οσίου Πατρός ηµών Σάββα του Ηγιασµένου αποτελεί φαινόµενον µοναδικόν εις την εκκλησιαστικήν ιστορίαν, χάρις εις την συµβολήν της εις την διαµόρφωσιν της ορθοδόξου λατρείας, της µοναχικής τάξεως και της υµνογραφίας, εις την εν αυτή παρουσίαν πλήθους Αγίων, αυστηρών αναχωρητών, θεοπνεύστων θεολόγων και µαρτύρων ακόµη, ακόμη χάρις εις τον σπουδαίον ρόλον τον οποίον διεδραµάτισεν εις την καταπολέµησιν όσων αιρέσεων ενεφανίσθησαν εις την Αγίαν Γην µετα την ίδρυσίν της και εις την προάσπισιν της Ορθοδοξίας και των δικαιωµάτων του µόνου κανονικού Πατριαρχείου Ιεροσολύµων, του Ελληνορθοδόξου.

Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2012

Βίος καὶ Μαρτύριον τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Σεραφεὶμ Ἐπισκόπου Φαναρίου


Ἡ μνήμη του τιμᾶται στὶς 4 Δεκεμβρίου

Ἀρχιμ. Δοσιθέου Κανέλλου: Οἱ Ἅγιοί μας.

Ἱ. Μ. Τατάρνης Εὐρυτανίας, ἔκδοσις γ´, σελ.43-57.

Καὶ πάλι τὰ εὐλογημένα Ἄγραφα.

Τώρα, τὸ χωριὸ Μπεζήλα (ἀργότερα ἐξελληνίσθηκε σὲ Πεζούλα.)

Ἐκεῖ γεννήθηκε ἀπὸ γονεὶς ἐναρέτους καὶ θεοσεβεῖς, τοὺς Σωφρόνιο καὶ Μαρία, ὁ Σεραφείμ. Ἀνέθρεψαν τὸν Ἅγιο θεοφιλῶς καὶ εὐσεβῶς. Ὅταν ἔφθασε στὴν πρέπουσα ἡλικία δὲν δίστασαν νὰ τὸν βάλουν σὲ σχολεῖο ὅπου καὶ ἔμαθε τὰ Ἱερὰ γράμματα. Καὶ ὅταν μιλᾶμε γιὰ σχολεῖο, ἐννοοῦμε κάποιο μοναστήρι, ὅπου κάποιος ἀνώνυμος πλὴν εὐσεβὴς καλόγερος μάθαινε τὰ σκλαβόπουλα τὰ στοιχειώδη. Τὰ Ἱερὰ γράμματα, ἀπὸ τὸ Ψαλτήρι (τὸ Ψαλτήριον τοῦ Δαβίδ), καὶ τὸ Χτωήχι (τὴν Ὀκτώηχο Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ). Μ᾿ αὐτὰ τὰ γράμματα ὅμως μάθαιναν τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ μαθαίνοντάς την μποροῦσαν κατόπιν νὰ διαβάζουν καὶ νὰ κατανοοῦν τὸ Ἱερὸν Εὐαγγέλιο, τοὺς Ἁγίους Πατέρας, τοὺς ἀρχαίους συγγραφεῖς.

Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2012

ΒΙΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Η Αγία Βαρβάρα έζησε το τέλος του 3ου αι. και αρχές του 4ου στην Ηλιούπολη, πόλη της Κοίλης Συρίας. Ο πατέρας της ονομαζόταν Διόσκουρος και ήταν φανατικός ειδωλολάτρης. Ήταν πολύ πλούσιος και διοικητής της Ηλιούπολης με μεγάλη πολιτική εξουσία και δύναμη.


 

Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2012

Κυριακή ΙΔ΄ΛουκάἩ ἁμαρτία τυφλώνει

«Ὁ δὲ εἶπε• Κύριε, ἵνα ἀναβλέψω. καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ• Ἀνάβλεψον• ἡ πίστις σου σέσωκέ σε. καὶ παραχρῆμα ἀνέβλεψε»(Λουκ. 18,41-42

(Ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου)

Ο γέροντας και τ’ άλογο

Τι είναι καλό και τι κακό;Κάποτε ζούσε σ’ ένα χωριό κάποιος φτωχός γέροντας, ο οποίος είχε ένα όμορφο άλογο που τον βοηθούσε στις γεωργικές του ασχολίες και το οποίο ήταν τόσο όμορφο και δυνατό, ώστε ήταν γνωστό σε όλη τη γύρω περιοχή.

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012

Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

Τι να απαντήσουμε όταν κάποιος μας λέει ότι δεν υπάρχει Θεός.Ένας συνάδελφός σου σού ἐπαναλαμβάνει συνεχῶς: «ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΟΣ!» Καί αἰσθάνεσαι σά νά σέ χτυπᾶ μέ μαστίγιο.

Κι ἐσύ ἀγωνιᾶς γιά τήν ψυχή του καί τή ζωή του. Καί καλά σκέφτεσαι.

Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012

Άγιος Ανδρέας ο Πρωτόκλητος (30 Νοεμβρίου)
Βίος και απολυτίκιο του Αγίου Ανδρέα του Αποστόλου και Πρωτοκλήτου, του οποίου η Εκκλησίας μας τιμά την μνήμη στις 30 Νοεμβρίου.Ο Ανδρέας, ψαράς στο επάγγελμα και αδελφός του Αποστόλου Πέτρου, ήταν από τη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας. Επειδή κλήθηκε από τον Κύριο πρώτος στην ομάδα των μαθητών, ονομάστηκε πρωτόκλητος.Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012

ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΟΤΙ...Νο 2!

• Ἡ μικρότερη ἐκδοχή τῆς Καινῆς Διαθήκης ἔχει μέγεθος μόλις πέντε χιλιοστῶν ( ὅσο ἕνα καπάκι μπουκαλιοῦ )!!!!


Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012

ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ


 
Ο Αγιος Στυλιανός γεννήθηκε στην Παφλαγονία της Μικράς Ασίας , μεταξύ του 400 και 500 μ.Χ. Ήταν ευλογημένος από την κοιλιά της μητέρας του ακόμη. Όσο μεγάλωνε, τόσο με την Χάριν του Θεού γινόταν κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος.

Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2012

Η ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Βασιλική καταγωγή

Η Αγία Αικατερίνη είναι από τις πιό κοσμοαγάπητες Αγιες. Της κτίζουνε οι ανθρώποι μεγαλοπρεπείς Ναούς στο όνομα της. Οι ρήτορες της πλέξανε τα καλλίτερα εγκώμια. Οι υμνογράφοι της συνέθεσαν τους ωραιότερους ύμνους. Οι μεγαλύτεροι αγιογράφοι ασχολήθησαν με την μορφή της. Και οι ζωγράφοι κάνουν τις θαυμασιώτερες εικόνες γι' αυτήν.Γιατί όμως είναι τόσο δημοφιλής; Διότι υπήρξαν μεγάλα τα κατορθώματα της. Πράγματι, θαυμαστά και υπέροχα είναι τόσο η δράσις της, όσο και τα έργα της, όπως θα δούμε.

Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2012

Κυριακή ΙΓ’ Λουκά – Ο πλούσιος νέοςΕυαγγέλιο Κυριακής: Λουκ. ιη΄ 18-27


Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ λέγων· διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; 19 εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός. 20 τὰς ἐντολὰς οἶδας· μὴ μοιχεύσῃς, μὴ φονεύσῃς, μὴ κλέψῃς, μὴ ψευδομαρτυρήσῃς, τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου. 21 ὁ δὲ εἶπε· ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου. 22 ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· ἔτι ἕν σοι λείπει· πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ διάδος πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι. 23 ὁ δὲ ἀκούσας ταῦτα περίλυπος ἐγένετο· ἦν γὰρ πλούσιος σφόδρα. 24 ἰδὼν δὲ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς περίλυπον γενόμενον εἶπε· πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες εἰσελεύσονται εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ! 25 εὐκοπώτερον γάρ ἐστι κάμηλον διὰ τρυμαλιᾶς ραφίδος εἰσελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν. 26 εἶπον δὲ οἱ ἀκούσαντες· καὶ τίς δύναται σωθῆναι; 27 ὁ δὲ εἶπε· τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῷ ἐστιν.

ΓΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος πραγματοποιήθηκε το καθιερωμένο γεύμα προς τιμή των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα σχολεία της ενορίας μας.

Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012

Η αλλαγή ενός Σαμουράι


Ο Άγιος Νικόλαος Καζάτκιν διακονούσε τον Ιησού ως Ορθόδοξος Ιερέας στην Ιαπωνία κατά την ηγεμονία του Τοκουγάουα στην Έντο εποχή (1603-1868). Τότε έβλεπαν του ξένους με δυσπιστία και πολλοί ακόμα τους μισούσαν, ενώ ήταν παράνομο να προωθήσει κάποιος μια ξένη θρησκεία. Τα πρώτα χρόνια της διακονίας του ο Άγιος Νικόλαος βρέθηκε σε έντονη αντιπαράθεση με ένα πολεμιστή Σαμουράι που ήταν Σίντο ιερέας, τον Τακούμα Σαγάβε. Ο σαμουράι είχε οπλιστεί με το σπαθί του και ήρθε σε αντιπαράθεση με τον ιερέα, σκοπεύοντας να τον σκοτώσει πριν ακόμα αρχίσει να κηρύττει.

Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012

ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΕΙ ΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Την Δευτέρα 26 Νοεμβρίου μνήμη του Αγίου Στυλιανού προστάτη των βρεφών και των παιδιών, η ενορία μας εορτάζει και πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο που έχει πίσω από το Ιερό Βήμα του κεντρικού Ναού και τιμάτε στον Άγιο Στυλιανό με το ακόλουθο πρόγραμμα...

Τα Εισόδια της Θεοτόκου – Ερμηνεία Εικόνας
Η ιερή ακολουθία της εορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου και η σχετική εικόνα υπηρετούν ένα βαθύτερο σκοπό: χειραγωγούν τον πιστό στο μυστήριο της σάρκωσης του Υιού και Λόγου του Θεού.

Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012

Τα Εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου


Στις 21 Νοεμβρίου η Εκκλησία μας γιορτάζει τα εισόδια της Θεοτόκου.

Σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας η «θεόπαις» Μαριάμ, του Ιωακείμ και της Άννας, σε ηλικία τριών ετών οδηγήθηκε στον αρχιερέα Ζαχαρία και αφιερώθηκε στο Θεό, όπως είχαν υποσχεθεί στην ατεκνία τους.Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012

Αγ. Ιωάννου της Κρονστάνδης

Να ευχαριστείς κάθε μέρα και μ’ όλη σου την καρδιά το Θεό.Όταν προσεύχεσαι στο σπίτι το βράδυ ή το πρωί, ή στην εκκλησία την ώρα της θείας λειτουργίας, φρόντισε να είσαι επιμελής στο έργο σου αυτό και να προσπαθείς μ’ όλη σου την καρδιά να δοξολογείς το Θεό. Ο Κύριος κι η Παναγία Μητέρα Του θα σε φωτίσουν και θα βάλουν στην καρδιά σου κάποια φωτεινή ιδέα για τον τρόπο που θα το κατορθώσεις αυτό. 

Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2012

Ο Aγιος Aπόστολος Ματθαίος ο ΕυαγγελιστήςA


Ο Ματθαίος , γιος του Αλφαίου, ήταν τελώνης και, όταν τον είδε καθήμενο ο Κύριος στην Καπερναούμ, του είπε: ακολούθει μοι. Και αναστάς ηκολούθησεν αυτώ ( Ματθ. 9, 9 ) . Μετά απ’ αυτό ο Ματθαίος προετοίμασε γεύμα στο σπίτι του για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία στον Κύριο να εκφράσει ορισμένες γενικές αλήθειες για την έλευσή του στη γη.
Σεβ. Μητρ. Νέας Σμύρνης κ. Συμεών

Για τη Νηστεία των Χριστουγέννων

Πότε, γιατί καί πῶς;


1. Δεύτερη μακρά περίοδος νηστείας μετά τή Μεγάλη Τεσσαρακοστή εἶναι ἡ νηστεία τῶν Χριστουγέννων, γνωστή στή γλώσσα τοῦ ὀρθοδόξου λαοῦ μας καί ὡς σαραντά(η)μερο. Περιλαμβάνει καί αὐτή σαράντα ἡμέρες, ὅμως δέν ἔχει τήν αὐστηρότητα τῆς νηστείας τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Ἀρχίζει τήν 15η Νοεμβρίου καί λήγει τήν 24η Δεκεμβρίου.

Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2012

Αγίου Ιωάννου Κρονστάνδης

Ο πόλεμος των λογισμών.Εκείνοι που προσπαθούν να ζήσουν πνευματικά, έχουν να διεξαγάγουν ένα δύσκολο και ανηλεή πόλεμο με τους λογισμούς σε κάθε στιγμή της ζωής τους• έναν πνευματικό, αόρατο πόλεμο.

Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012

Ρ. Κίπλινγκ

«ἌΝ…»


Ἂν μπορεῖς στὴν πλάση τούτη, νὰ περιφρονεῖς τὰ πλούτη

κι ἂν μπορεῖς καὶ στοὺς ἐχθρούς σου νὰ σκορπίζεις τὸ καλὸ.

Ἂν μπορεῖς στὴν τρικυμία, νὰ κρατήσεις ψυχραιμία

καὶ ἂν οἱ ἔπαινοι τῶν γύρω, δὲν σοῦ παίρνουν τὸ μυαλὸ.

Περιληπτικός Βίος Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου


Ο μεγάλος αυτός Πατέρας και Διδάσκαλος της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας γεννήθηκε το 347 μ.Χ. στην Αντιόχεια της Συρίας. Πατέρας του ήταν ο στρατηγός Σεκούνδος και μητέρα του η Ανθούσα, μια ευσεβέστατη, ενάρετη και μορφωμένη χριστιανή. Γρήγορα έμεινε ορφανός από πατέρα, και η μητέρα του - χήρα τότε 20 ετών - τον ανέθρεψε και τον μόρφωσε κατά τον καλύτερο χριστιανικό τρόπο.Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2012

Κυριακή Η’ Λουκά – Η παραβολή του καλού ΣαμαρείτηΕυαγγέλιο Κυριακής:
Λουκ. ι’ 25-37

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, νομικός τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ ἐκπειράζων αὐτὸν καὶ λέγων· διδάσκαλε, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω;

Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2012

Αγίου ΝεκταρίουΠΕΡΙ ΑΓΑΠΗΣ

(κείμενο τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου ἀπὸ τὸ βιβλίο του: Γνῶθι σαυτόν, κεφ. Γ´)

1. Περὶ θείου ἔρωτος

Ὁ θεῖος ἔρως εἶναι ἀγάπη τοῦ θείου τελεία, ἐκδηλουμένη ὡς πόθος τοῦ θείου ἄπαυστος. Ὁ θεῖος ἔρως γεννᾶται ἐν τῇ κεκαθαρμένῃ καρδίᾳ διότι ἐν αὐτῇ ἐπιφοιτᾷ ἡ θεία χάρις. Ὁ ἔρως τοῦ Θείου εἶναι θεῖον δώρημα, δωρηθὲν τῇ ἀγνευούσῃ ψυχῇ ὑπὸ τῆς ἐπιφοιτησάσης καὶ ἀποκαλυφθείσης τῇ ψυχῇ θείας χάριτος. Ὁ θεῖος ἔρως οὐδενὶ ἐγγίγνεται ἄνευ θείας ἀποκαλύψεως· διότι ἡ ψυχὴ ἡ μὴ δεχθεῖσα ἀποκάλυψιν, δὲν ἔσχε τὴν ἐπ᾿ αὐτῆς ἐπίδρασιν τῆς χάριτος καὶ μένει ἀπαθὴς πρὸς τὸν θεῖον ἔρωτα· ἀδύνατον δὲ νὰ γεννηθῇ θεῖος ἔρως ἄνευ ἐπενεργούσης θείας δυνάμεως ἐπὶ τῆς καρδίας. Ὁ θεῖος ἔρως εἶναι ἐνέργεια τῆς ἐνοικούσης ἐν τῇ καρδίᾳ θείας χάριτος.

Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2012

Βίος Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως


Ο Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως γεννήθηκε την Τρίτη 1 Οκτωβρίου του 1846 στην Σηλυβρία της Τουρκοκρατούμενης Θράκης, από ευσεβείς και φτωχούς γονείς -τους Δήμο (Δημοσθένη) και Μπαλού (Βασιλική) Κεφαλά. Ο πατέρας του καταγόταν από τα Ιωάννινα, ναυτικός στο επάγγελμα, και η μητέρα του καταγόταν από την Σηλυβρία. Ήταν το πέμπτο παιδί της οικογένειας και είχε πέντε ή έξη αδέρφια: τον Δημήτριο, τον Γρηγόριο, τη Σμαράγδα, τη Σεβαστή, τη Μαριώρα και τον Χαραλάμπη (το όνομα και η ύπαρξη του οποίου εμφανίζονται στην διαθήκη του Αγίου, ενώ κάποιες πηγές τον θέλουν να αντικατέστησε τον Άγιο ως διδάσκαλος στο χωριό Λιθί της Χίου). Κατά την βάπτιση του δε, του δόθηκε το όνομα Αναστάσιος.

Απόσπασμα-Δαμασκηνού του Στουδίτου

Λόγος στην Σύναξη των Αρχιστρατήγων Μιχαήλ και Γαβριήλ, και των λοιπών ασωμάτων, και ουρανίων ταγμάτων.


Εις την Σύναξιν των εννέα Ταγμάτων, Θρόνων, Χερουβίμ, και Σεραφίμ, Κυριοτήτων, Δυνάμεων, και Εξουσιών, Αρχών, Αρχαγγέλων, και Αγγέλων.

Επάξιόν τι Ταγμάτων των εννέα,

Τίς αν γόνος φθέγξαιτο μηνών εννέα;

Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2012

Ο κόσμος των ΑγγέλωνΗ Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοση φιλοξενούν πολυάριθμες μαρτυρίες σχετικά με την ύπαρξη και τη δράση των αγγέλων. Μετά από τη πτώση των πρωτοπλάστων άγγελοι φυλάσσουν το Παράδεισο, άγγελοι διδάσκουν στον Αδάμ τον τρόπο καλλιέργειας της γης, ενώ άγγελοι εμφανίζονται στον Αβραάμ, το Λωτ, κατά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο και σε πολλούς από τους προφήτες. Στο κείμενο της Καινής Διαθήκης οι άγγελοι μνημονεύονται σε πολλά χωρία, εκ των οποίων τα ενδεικτικότερα είναι κατά τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και καθ΄ όλη τη πορεία του Ιησού από τη Γέννηση μέχρι και την Ανάληψή του.Ἀντώνη Σαμαράκη

ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ

 
Μήν πεῖς ποτέ σου: «εἶναι ἀργά»

κι ἄν χαμηλά ἔχεις πέσει

κι ἄν λύπη τώρα σέ τρυγᾷ

κι ἔχεις βαθιά πονέσει.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ

Κυκλοφόρησε και φέτος το ημερολόγιο του Ναού μας αφιερωμένο σε Αγίους των Επτανήσων. Μπορείτε να το προμηθευτείτε από τον Ιερό Ναό και το αντίτιμο του ανέρχεται στα 7€. Στον πρόλογο του ημερολογίου μπορείτε να διαβάσεται…Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΟΤΙ....

• Ἡ χειραψία ἐξαπλώθηκε ὡς χειρονομία τόν Μεσαίωνα, ὥστε οἱ ἄνθρωποι ποῦ συναντιοῦνται νά δείχνουν ὅτι δέν εἶναι ὁπλισμένοι.

 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ

Αυτή την Δευτέρα 12 Νοεμβρίου στις  17.30 θα

 τελεστεί στο Ναό μας, μετά τον Εσπερινό, Ιερά

παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο

Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2012

Οι Άγιοι Γαλακτίων και Επιστήμη

• Οι Άγιοι Γαλακτίων και Επιστήμη έζησαν τον 3ο αιώνα μ.Χ., όταν αυτοκράτορας ήταν ο Δέκιος.


Οι Έλληνες γονείς του Γαλακτίωνα, Κλειτοφών και Λευκίππη, ήταν πρώτα ειδωλολάτρες. Κάποιος, όμως, ιερομόναχος, που ονομαζόταν Ουνούφριος, τους προσείλκυσε στη χριστιανική πίστη. Από τότε διέθεταν τα πλούτη τους σε κάθε αγαθοεργία. Το δε γιο τους Γαλακτίωνα ανέθρεψαν «έν παιδεία καὶ νουθεσία Κυρίου». Δηλαδή, με παιδαγωγία και νουθεσία, σύμφωνη με το θέλημα του Κυρίου. Και η παιδαγωγία αυτή δεν άργησε να φέρει τους θαυμαστούς καρπούς της. Ο Γαλακτίων όταν μεγάλωσε, νυμφεύθηκε μία ωραία κόρη, την Επιστήμη, την οποία ο ίδιος είλκυσε στο Χριστό.

Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2012

Οι δύο άγγελοι.


Δύο άγγελοι που ταξίδευαν σταμάτησαν να περάσουν την νύχτα σε ένα σπίτι μιας πλούσιας οικογένειας.

Η οικογένεια ήταν αγενής και αρνήθηκε στους αγγέλους να μείνουν στο δωμάτιο των ξένων της βίλας. Αντιθέτως, έδωσαν στους αγγέλους ένα μικρό μέρος σε ένα κρύο υπόγειο. Καθώς εκείνοι έφτιαχναν τα κρεβάτια τους στο σκληρό πάτωμα, ο μεγαλύτερος άγγελος είδε μια τρύπα στον τοίχο και την επισκεύασε. Όταν ο μικρότερος άγγελος τον ρώτησε γιατί, ο μεγαλύτερος απάντησε: