Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ (2)

Μητροπολίτου Ἐδέσσης Ἰωήλ – Σκέψεις γιὰ τὴν Μεγάλη Τεσσαρακοστή

________________________________________

Εἶναι γνωστὸ πὼς στὴν περίοδο αὐτὴ ἔχουμε δυὸ νηστεῖες. Εἶναι περίπου ἑπτὰ ἑβδομάδες αὐστηρῆς νηστείας καὶ μία ἡ ἑβδομάδα τῆς Τυρινῆς ποὺ προηγεῖται, ὀκτώ. Γιὰ πολλοὺς εἶναι μία εὐχάριστη καὶ ἐπιθυμητὴ περίοδος, ἐνῶ γιὰ ἄλλους εἶναι δύσκολη καὶ γιὰ ἄλλους καθόλου εὐχάριστη. Θὰ προσπαθήσουμε νὰ ποῦμε λίγες σκέψεις γιὰ τὴν περίοδο αὐτή, ὅπως τὴν ἔχουν χαρακτηρίσει οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας.

Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2012

Κυριακή της Τυρινής

 – Πορεία προς τον ουρανό


Ευαγγέλιο Κυριακής: Ματθ. στ’ 14-21

Ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος· ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν.

Ὃταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὥσπερ οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί· ἀφανίζουσι γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν. σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι, ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων, ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ, καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ.

Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται διαρύσσουσι καὶ κλέπτουσι· θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν· ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν.

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΑΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ (1)

Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

Η μετάνοια είναι η αρχή αλλά και η ατμόσφαιρα μέσα στην οποία βιώνεται μια αληθινά χριστιανική ζωή. Η πρώτη λέξη του Χριστού, όταν άρχισε το κύρηγμά Του, ήταν «μετανοεῖτε!» (Ματθ. 4:17).

Αλλά τι είναι μετάνοια;

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2012

2η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ...

...Επιτέλους ο καιρός μας έκανε το χατίρι και ήταν ο ιδανικός το περασμένο σαββατοκύριακο για τι άλλο, για ποδόσφαιρο βεβαία!!! Τα παιδιά μαζεύτηκαν με ενθουσιασμό στο γήπεδο και μας χάρισαν ωραίο θέαμα και πολλά Γκόλ !!!
ακολουθούν φωτογραφίες
Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2012

Μία παραβολική ιστορία


"κάποτε ο διάβολος..."

Κάποτε ο διάβολος κάλεσε μια παγκόσμια συνέλευση δαιμόνων. Στην εναρκτήρια ομιλία του, ανάμεσα στα άλλα, είπε:

«Δεν μπορούμε να εμποδίσουμε τους Χριστιανούς να πηγαίνουν στην εκκλησία.

Δεν μπορούμε να τους εμποδίσουμε να διαβάζουν την Αγία Γραφή και να γνωρίζουν την αλήθεια.

Δεν μπορούμε ούτε ακόμα και να τους εμποδίσουμε να έχουν μια ζωντανή στενή σχέση με τον Σωτήρα τους.

Άπαξ και αποκτήσουν αυτήν τη σύνδεση με τον Ιησού, εμείς χάνουμε κάθε δύναμη πάνω τους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 20/2 - 26/2

ΔΕΥΤΕΡΑ 20 7-8 π.μ. Ὄρθρος.


Λέοντος ἐπισκόπου Κατάνης, Βησσαρίωνος ὁσίου.

5-6.15 μ.μ. Ἑσπερινός καί Ἱερά Παράκλησις

στούς Ἁγίους Ἀναργύρους.

ΤΡΙΤΗ 21 7-8 π.μ. Ὄρθρος.

Εὐσταθίου πατριάρχου Ἀντιοχείας Τιμοθέου ὁσίου.

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 7-8 π.μ. Ὄρθρος. Εὕρεσις λειψάνων

τῶν ἐν τοῖς Εὐγενίου μαρτύρων.

ΠΕΜΠΤΗ 23 7-8 π.μ. Ὄρθρος.

Πολυκάρπου ἐπισκόπου Σμύρνης.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 7-9.30 π.μ. Ὄρθρος. Θεία Λειτουργία.

Α’ καί Β’ εὕρεσις τιμίας κεφαλῆς

Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου.

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 7-9.15 π.μ. Ὄρθρος. Θεία Λειτουργία. Τρισάγιο διά τούς κεκοιμημένους ἐνορίτας μας καί διακονήσαντας στόν Ναό.

Ταρασίου πατριάρχου Κων/πόλεως.

5–6 μ.μ. Ἀναστάσιμος Ἑσπερινός.

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 7-10 π.μ. Ὄρθρος. Θεία Λειτουργία.

ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ.

Φωτεινῆς τῆς Σαμαρείτιδος.

5–6 μ.μ. Κατανυκτικός Ἑσπερινός.

Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2012

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ

Αυτή την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου στις  17.30 θα τελεστεί στο Ναό μας, μετά τον Εσπερινό, Ιερά παράκληση στους Αγίους Αναργύρους Κοσμά και Δαμιανό, των οποίων τεμάχιο ιερού λειψάνου φυλάσσεται στον Ιερό Ναό  .

1Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ !!!


1η εβδομάδα του διενοριακού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου 5x5 της Μητροπόλεως μας, και ο καιρός δεν άφησε δυστυχώς να πραγματοποιηθούν όλα τα παιχνίδια σύμφωνα με το πρόγραμμα της αγωνιστικής.

Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2012

Αρχιμ. Βασιλείου Γοντικάκη

παραβολή του Ασώτου Υιού
Η ανταρσία του νεώτερου υιού και η διαγωγή του πατέρα

Τον νεώτερο υιό της παραβολής τον σώζει η αίσθηση που έχει ότι είναι υιός του πατέρα. Αισθάνεται και εκφράζεται μ' αυτήν την ορολο¬γία. Ζη σ' αυτόν τον οικογενειακό χώρο. Γι' αυτό λέει: «Πάτερ, δός μοι...»

Η αμαρτία, η αδυναμία του, είναι ότι οντάς ανώριμος δεν έχει φτάσει στο να ξέρη ότι η ουσία του Πα¬τρός είναι η ίδια με την ουσία του Υιού. Δεν ξέρει τούτη τη στιγμή αυτό πού λέει παρακάτω ο πατέρας στον πρεσβύτερο υιό, «τα εμά πάντα σα εστί», γι' αυ¬τό ζήτα από τον πατέρα του να του δώση «το επιβάλ¬λον μέρος της ουσίας», το κομμάτι πού του ανήκει. Αυτός ο χωρισμός πού γίνεται μέσα του είναι η αμαρ¬τία του.

Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2012

Αγίου Ιωάννου του ΧρυσοστόμουΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ
«Πάντοτε μεν, αδελφοί, οφείλουμε να διακηρύττουμε τη φιλανθρωπία του Θεού (δι’ αυτής, λοιπόν, ζώμεν και κινούμεθα και εσμέν) μάλιστα σ’ αυτόν τον καιρόν των Νηστειών οφείλουμε να κάμνομεν, χάριν της κοινής ωφελείας....

Ας πούμε, λοιπόν, περί της μετανοίας, αυτά που είπεν ο Χριστός, ο Δεσπότης και φιλάνθρωπος Υιός του φιλαν¬θρώπου Πατρός, ο μόνος γνήσιος εξηγητής της Πατρικής Ουσίας. Ας αναπτύξουμε όλην την Παραβολήν για τον Άσωτον, για να μάθουμε από αυτήν πώς πρέπει να προσευχώμεθα στον Απροσπέλαστον και πώς να ζητούμε συγχώρηση των αμαρτιών μας.

Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012

Ημερίδα Θεολογικού Προβληματισμού από την Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς«Πατερική Θεολογία και μεταπατερική αίρεση» είναι το θέμα της ημερίδας Θεολογικού προβληματισμού που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς.Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου στις 4:00 το μεσημέρι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη») και η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους.Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2012

ΤΑ ΙΠΤΑΜΕΝΑ... ΜΠΙΣΚΟΤΑ

Μια νεαρή κυρία περίμενε την πτήση της στην αίθουσα αναμονής ενός μεγάλου αερολιμένα.Επειδή έπρεπε να περιμένει πολλές ώρες, αποφάσισε να αγοράσει ένα βιβλίο για να περάσει η ώρα. Αγόρασε επίσης κι ένα πακέτο μπισκότα...

Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2012

ALEXANDER SCHMEMANN

ΤΡΙΩΔΙΟ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Όταν κάποιος ξεκινάει ένα ταξίδι θα πρέπει να ξέρει που πηγαίνει. Αυτό συμβαίνει και με τη Μεγάλη Σαρακοστή. Πάνω απ΄ όλα η Μ.Σαρακοστή, είναι ένα πνευματικό ταξίδι που προορισμός του είναι το Πάσχα, <<η Εορτή των Εορτών>>. Η νέα ζωή η οποία πρίν δύο χιλιάδες περίπου χρόνια <<ανέτειλε εκ του τάφου>>, προσφέρθηκε σε μας, σε όλους εκείνους που πιστεύουν στο Χριστό. Μας δόθηκε τη μέρα που βαφτιστήκαμε.

ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΞΕΚΙΝΑΕΙ...(ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΑΓΏΝΩΝ)

Την επόμενη εβδομάδα ξεκινά, με την βοήθεια του θεού, το διενοριακό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Μητροπόλεως μας. Η διάθεση υπάρχει, ο ενθουσιασμός ποτέ δεν λείπει και οι ενοριακές μας παρέες είναι έτοιμες για παιχνίδι και επικοινωνία!! Καλή αρχή…!!!


Ακολουθεί το πρόγραμμα της πρώτης εβδομάδας
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

περίοδος τοῦ Τριωδίου ἀρχίζει μὲ τὴν παραβολὴ τοῦ Τελώνη καὶ τοῦ Φαρισαίου. Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς προβάλλει τὸν Τελώνη ὡς παράδειγμα ἀνθρώπου, πού ἔχει συναίσθηση τῆς ἁμαρτωλότητάς του. Δέστε τον. Πηγαίνει στὸ Ναὸ νὰ προσευχηθεῖ. Ἀλλὰ «ὁ Τελώνης μακρόθεν ἔστώς οὐκ ἤθελε οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς εἰς τὸν οὐρανόν ἐπᾶραι». Πηγαίνει σὲ μιὰ ἄκρη τοῦ Ναοῦ. Δὲν πλησιάζει τὸ ἱερό. Καὶ πῶς στέκει; Σκύβει. Δὲν ἔχει τὸ θάρρος νὰ σηκώσει τὰ μάτια του νὰ δεῖ τὸν οὐρανό. Καὶ μόνο αὐτό; Κτυπᾶ τὸ στῆθος του. Καὶ ἀφήνει μιὰ μικρὴ φράση, ὄχι μιὰ φορά, ἀλλὰ πολλὲς φορές, νὰ βγεῖ ἀπὸ τὰ χείλη. Τὴ λέει καὶ τὴν ἐπαναλαμβάνει. Τὴν ἀκοῦνε ὅλοι: «Ὁ Θεὸς ἱλάσθητι μοι τῷ ἁμαρτωλῷ». Συναισθάνεται βαθύτατα ὅτι εἶναι ἁμαρτωλός. Καὶ τὸ ὁμολογεῖ. Τὸ κραυγάζει πρὸς τὸν Κύριο ἐκ βάθους ψυχῆς.


Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2012

Τι σημαίνει να είσαι «φτωχός»…

Ένας πατέρας με οικονομική άνεση, θέλοντας να διδάξει στο γιο του τι σημαίνει φτώχεια, τον πήρε μαζί του για να περάσουν λίγες μέρες στο χωριό, σε μια οικογένεια που ζούσε στο βουνό.Πέρασαν τρεις μέρες και δυο νύχτες στην αγροικία. Καθώς επέστρεφαν στο σπίτι, μέσα στο αυτοκίνητο, ο πατέρας ρώτησε το γιο του:

«Πώς σου φάνηκε η εμπειρία;»

«Ωραία» απάντησε ο γιος με το βλέμμα καρφωμένο στο κενό.

«Και τι έμαθες;» συνέχισε με επιμονή ο πατέρας.


Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2012

ΙΩΑΝΝΟΥ Μ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ


ΤΡΙΩΔΙΟ«Ο δημιουργός των άνω και των κάτω,

τρισάγιον μέν ύμνον εκ των αγγέλων,

τριωδιον δέ παρ΄ ανθρώπων δέχου».Με τους στίχους αυτούς προοιμιάζονται τα συναξάρια της περιόδου του Τριωδίου. Ο ουράνιος και ο επίγειος κόσμος, οι άγγελοι και οι άνθρωποι, συνάπτονται σε κοινή συμφωνία. Οι άγγελοι ψάλλουν στον δημιουργό των, τον «δημιουργό των άνω», τον τρισάγιο ύμνο. Μαζί με αυτούς ενώνονται και οι φωνές των ανθρώπων, που έρχονται και αυτοί να ψάλουν στον δημιουργό των, τον «δημιουργό των κάτω», τριωδίους ύμνους.


TOY EN ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥΛόγος εις την Υπαπαντήν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και εις την Θεοτόκον και εις τον Συμεών

Δεν φορεί μόνο σάρκα ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, αλλά και περιτέμνεται σύμφωνα με τον Μωσαϊκό νόμο, για να μην έχη πρόφασι η απιστία των Ιουδαίων. Γιατί έρχεται προς τον νόμο για χάρι του ίδιου του νόμου, για να ελευθερώση τους μαθητές του μέσω της πίστεως που βασιζόταν στον νόμο. Και παίρνει σάρκα και περιτέμνεται κι αυτός μαζί με τους Ιουδαίους. Πήρε το ίδιο με αυτούς σώμα, πήρε και την ίδια περιτομή. Έκανε α¬ναντίρρητη την συγγένειά Του με αυτούς, ώστε να μη τον αρνη¬θούν, Αυτόν, ο οποίος ήταν ο Χριστός που έρχεται από την γενιά του Δαυίδ, και που αυτοί προσδοκούσαν. Έδειξε το γνώρισμα της συγγενείας Του με αυτούς. Γιατί, αν ακόμη και μετά την περιτομή Του έλεγαν «δεν ξέρουμε από πού είναι»[1], εάν δεν είχε περιτμηθή κατά σάρκα, η άρνησίς τους θα είχε κάποια εύλογη πρόφασι.