Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου 2012

Κόντογλου Φώτης

Ο Mέγας Bασίλειος κι ο Παραμορφωμένος Xριστιανισμός
Θέλω να μιλήσω για τον άγιο Bασίλειο, αλλά να μην πω τα συνηθισμένα που λένε όσοι γράφουνε γι’ αυτόν τον αληθινά Mέγαν άγιο. Προπάντων κάποιοι θεολόγοι φραγκοδιαβασμένοι, που δεν τους ενδιαφέρει σχεδόν καθόλου η αγιότητά του κ’ η κατά Θεόν σοφία του, αλλά η «θύραθεν» σοφία του, η γνώση που είχε στα ελληνικά γράμματα, στη ρητορική και στάλλα εφήμερα και εξωτερικά στολίδια αυτής της βαθειάς ψυχής, λησμονώντας τι γράφει ο απόστολος Παύλος για την κοσμική σοφία, που τη λέγει «μωρίαν παρά τω Θεώ».

Κυριακή, 30 Δεκεμβρίου 2012

Το έθιμο της ΒασιλόπιταςΣτα χρόνια του Ιουλιανού του Παραβάτη, όταν το Βυζάντιο κήρυξε τον πόλεμο στην Περσία, ο Ιουλιανός πέρασε με τον στρατό του από την Καισαρεία. Τότε διέταξε να φορολογήσουν όλη την επαρχία και τα χρήματα αυτά θα τα έπαιρνε επιστρέφοντας για την Κωνσταντινουπολη.

Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2012

Κυριακή μετά την Χριστού Γέννηση


Ευαγγέλιο Κυριακής: Ματθ. β΄ 13-23

Ἀναχωρησάντων τῶν μάγων ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου φαίνεται κατ᾿ ὄναρ τῷ Ἰωσὴφ λέγων· ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι· μέλλει γὰρ Ἡρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό. 14 Ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ νυκτὸς καὶ ἀνεχώρησεν εἰς Αἴγυπτον, 15 καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως τῆς τελευτῆς Ἡρῴδου, ἵνα πληρωθῇ τὸ ρηθὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος· ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν υἱόν μου. 16 Τότε Ἡρῴδης ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων, ἐθυμώθη λίαν, καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλε πάντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλεὲμ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω, κατὰ τὸν χρόνον ὃν ἠκρίβωσε παρὰ τῶν μάγων. 17 τότε ἐπληρώθη τὸ ρηθὲν ὑπὸ Ἱερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντος· 18 Φωνὴ ἐν Ραμᾷ ἠκούσθη, θρῆνος καὶ κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς πολύς· Ραχὴλ κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς, καὶ οὐκ ἤθελε παρακληθῆναι, ὅτι οὐκ εἰσίν. 19 Τελευτήσαντος δὲ τοῦ Ἡρῴδου ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου κατ᾿ ὄναρ φαίνεται τῷ Ἰωσὴφ ἐν Αἰγύπτῳ 20 λέγων· ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ πορεύου εἰς γῆν Ἰσραήλ· τεθνήκασι γὰρ οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου. 21 ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ ἦλθεν εἰς γῆν Ἰσραήλ. 22 ἀκούσας δὲ ὅτι Ἀρχέλαος βασιλεύει ἐπὶ τῆς Ἰουδαίας ἀντὶ Ἡρῴδου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ἐφοβήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν· χρηματισθεὶς δὲ κατ᾿ ὄναρ ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη τῆς Γαλιλαίας, 23 καὶ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ, ὅπως πληρωθῇ τὸ ρηθὲν διὰ τῶν προφητῶν ὅτι Ναζωραῖος κληθήσεται.


Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2012

H ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Την Κυριακή 23 Δεκεμβρίου ε.ε. στις 6:30 το απόγευμα, πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό κέντρο του Ναού μας η χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της ενορίας μας.


 

Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2012

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

Στόν  Ἱερό   Ναό μας μέ  τήν  εὐκαιρία  τῶν  ἑορτῶν,   τῆς  Περιτομῆς  τοῦ  Ἰησοῦ  Χριστοῦ  καί  τῆς  μνήμης  τοῦ   Μεγάλου  Βασιλείου, τήν  παραμονή  τῆς  Πρωτοχρονιᾶς,  θά  τελεσθεῖ  ἀγρυπνία  κατά  τήν  Μοναστηριακή  τάξη   ἀπό  τίς  8 μ.μ.  τῆς   Δευτέρας                           31   Δεκεμβρίου  2012  ἕως  τίς  1.30 π.μ.  τῆς   Τρίτης   1  Ἰανουαρίου  2013    

Στον Άγιο Στέφανο – 27 Δεκεμβρίου


Του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Αντινόης κ.κ. Παντελεήμονος

Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός υποσχέθηκε στους αγίους Μαθητές και Αποστόλους Του και μέσα απ’ αυτούς σ’ όσους θα πίστευαν στο κήρυγμά των, ότι θα εξοπλίζονταν με τη Χάρη και τη δύναμη του Παναγίου Πνεύματος. Αυτή η υπόσχεση του Κυρίου πραγματοποιήθηκε κατά την ημέρα της Πεντηκοστής. Οι μαθητές «επλήσθησαν Πνεύματος Αγίου». Η διάνοιά τους φωτίστηκε. Έγιναν θεόπνευστοι, πνευματοφόροι και με θάρρος κήρυξαν το λόγο της σωτηρίας στα πέρατα του κόσμου. Η όλη ύπαρξή τους ήταν αφιερωμένη στη διάδοση της Βασιλείας του Θεού και καμία δύναμη δεν ήταν σε θέση να τους εμποδίσει από το να ομολογούν την αλήθεια της εκπλήρωσης των προφητειών στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού. Με την δύναμη αυτήν ήταν εξοπλισμένος και ο σημερινός εορταζόμενος Πρωτομάρτυρας και Αρχιδιάκονος Στέφανος.

Τρίτη, 25 Δεκεμβρίου 2012

ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ«ΟΜΙΛΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑΣ

ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»
«Σχετικά με τη συγκαταβατική ενσάρκωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και τα όσα προσφέρθηκαν εξαιτίας της σ' αυτούς που τον εμπιστεύτηκαν αληθινά και σχετικά με την αιτία που ο Θεός, αν και μπορούσε να ελευθερώσει με ποικίλους άλλους τρόπους το ανθρώπινο γένος από την υποταγή στο διάβολο, προτίμησε να χρησιμοποιήσει αυτή τη συγκαταβατική τακτική.


Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2012

Τι να σου προσφέρουμε, Χριστέ;

Τι δώρο να σου προσφέρουμε, Χριστέ μου; Το καθένα από τα όσα Εσύ δημιούργησες σου προσφέρει το αντίδωρο του ευχαριστώ του για το ότι έγινες άνθρωπος για μας και φανερώθηκες στον κόσμο μας. Οι Άγγελοι τον Ύμνο «Δόξα εν Υψίστοις». Οι ουρανοί το Αστέρι. Οι Μάγοι τα Δώρα τους. Οι βοσκοί τον θαυμασμό και την απορία τους. Η Γη το σπήλαιο. Η έρημος την φάτνη. Εμείς λοιπόν; Εμείς σου προσφέρουμε την Μητέρα Σου, την Παναγία Παρθένο. Θέλουμε όμως κι από σένα, τον Προαιώνιο Θεό, ένα δώρο ακόμη: το έλεός Σου για τον καθένα μας.

Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2012

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ


 
«Αυτός γαρ σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών»

α. Ένα παράδοξο ευαγγελικό ανάγνωσμα, στο μεγαλύτερο τμήμα του, είναι το σημερινό της Κυριακής προ της Χριστού Γεννήσεως. Μία πληθύς ονομάτων, ένα γενεαλογικό δένδρο, από τον Αβραάμ μέχρι και τον Ιωσήφ, τον μνήστορα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Γιατί αυτό; Γιατί η Εκκλησία μας δεν χρησιμοποίησε μόνο τα σχετικά με τη Γέννηση του Κυρίου, ή, ακόμη πιο πίσω, γιατί ο Ευαγγελιστής θεώρησε αναγκαία την προ του Ιησού Χριστού καταγραφή της γενεαλογίας Του;

Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΕΝΤΡΑ.


Είναι μια φαινομενικά απλοϊκή ιστορία. Ένα παραμύθι. Έχει όμως ένα βαθύ και μεγάλο δίδαγμα.

Ήταν μια φορά σ' ένα δάσος τρία δέντρα.

Το καθένα από αυτά είχε για τον εαυτό του έναν οραματισμό - μια προοπτική.


Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2012

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ

Οἱ ὑπεύθυνοι τοῦ Νεανικοῦ ἔργου, τά στελέχη αὐτοῦ καί οἱ μαθητές καί μαθήτριες τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων καί τῶν Νεανικῶν Συντροφιῶν Γυμνασίου καί Λυκείου
Σ ᾶ ς π ρ ο σ κ α λ ο ῦ ν
νά παρακολουθήσετε τήν ἐκδήλωση μέ τήν εὐκαιρία τῆς Μητροπόλεως τῶν Ἑορτῶν,
τ ά Χ ρ ι σ τ ο ύ γ ε ν ν α,
Κυριακή  23 Δεκεμβρίου


στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἐνορίας μας, Σωκράτους 119 κ'


ὥρα 6.30 ἀπογευματινή.


Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗ Ι.ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Το Σάββατο 8 Δεκεμβριου επισκεφτήκαν την ενορία μας νέοι και νέες του φροντιστηρίου επιμορφώσεως κατηχητών της ιεράς αρχιεπισκοπής Αθηνών, όπως το συνηθίζουν τα τελευταία χρόνια.

Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012

Αγ. Ιουστίνος Πόποβιτς:

 «Γιατί και πώς πρέπει να διαβάζουμε την Αγία Γραφή»Η Αγία Γραφή είναι κατά κάποιον τρόπο η βιογραφία του Θεού στον κόσμο αυτό. Και μάλιστα από την Αγία Γραφή η Καινή Διαθήκη είναι η βιογραφία του σαρκωθέντος Θεού σ’ αυτόν τον κόσμο. Μέσα σ’ αυτήν περιγράφεται πώς ο Θεός, για να δείξει τον Εαυτό Του στους ανθρώπους, έστειλε τον Θεό Λόγο, ο οποίος σαρκώθηκε και έγινε άνθρωπος, και σαν άνθρωπος είπε στους ανθρώπους όλα όσα ο Θεός έχει, όλα όσα ο Θεός επιθυμεί για τον κόσμο αυτόν και για τους ανθρώπους που ζουν σ’ αυτόν. Αποκάλυψε ο Θεός Λόγος το σχέδιο του Θεού προς τον κόσμο.

Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2012

Κυριακή Ι’ Λουκά – Η θεραπεία της συγκύπτουσαςΚάθε Κυριακή

Κάποιο Σάββατο ο Κύριος, όπως συνήθιζε, δίδασκε σε μία απ’ τις Συναγωγές. Ανάμεσα στο πλήθος μόλις που ξεχώριζε μία γυναίκα σκυμμένη διαρκώς με κυρτωμένο το σώμα της τόσο πολύ, που δεν μπορούσε καθόλου να σηκώσει όρθιο το κεφάλι της. Βασανιζόταν η δύστυχη δεκαοκτώ ολόκληρα χρόνια από σατανική ενέργεια. Όταν λοιπόν την είδε ο Κύριος, της φώναξε: Γυναίκα, είσαι ελεύθερη από την αρρώστια σου. Άπλωσε πάνω της τα χαριτόβρυτα χέρια του και την ίδια στιγμή έγινε καλά, σηκώθηκε ολόρθη και δόξαζε τον Θεό για τη θεραπεία της.

Ένας άνθρωπος στην οδό της ευλογίαςΉταν κάποτε ένας μορφωμένος άνδρας που επί οκτώ χρόνια παρακαλούσε το Θεό να του στείλει έναν άνθρωπο να τον διδάξει την αλήθεια. 

Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2012

ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ

Στήριγμα στις δύσκολες στιγμές που βιώνουν καθημερινά χιλιάδες άνθρωποι στη χώρα είναι τα λόγια του Γέροντα Παΐσίου. 
 
 

Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2012

ΕΝΑ ΑΓΝΩΣΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Ένα αληθινό γεγονός που συντάραξε και έφερε σε μετάνοια εκατοντάδες ανθρώπους στην πόλη Κουιμπίσεβ (σημερινή Σαμάρα) της Σοβιετικής Ρωσίας το έτος 1956Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012

Ιστορία της Ιεράς Λαύρας Σάββα του Ηγιασμένου


Από της ιδρύσεως της ιεράς Λαύρας έως της αραβικής κατακτήσεως (438 - 638 μ.χ)

Η κατά την έρηµον της Ιουδαίας ιερά και σεβασµία Λαύρα του Οσίου Πατρός ηµών Σάββα του Ηγιασµένου αποτελεί φαινόµενον µοναδικόν εις την εκκλησιαστικήν ιστορίαν, χάρις εις την συµβολήν της εις την διαµόρφωσιν της ορθοδόξου λατρείας, της µοναχικής τάξεως και της υµνογραφίας, εις την εν αυτή παρουσίαν πλήθους Αγίων, αυστηρών αναχωρητών, θεοπνεύστων θεολόγων και µαρτύρων ακόµη, ακόμη χάρις εις τον σπουδαίον ρόλον τον οποίον διεδραµάτισεν εις την καταπολέµησιν όσων αιρέσεων ενεφανίσθησαν εις την Αγίαν Γην µετα την ίδρυσίν της και εις την προάσπισιν της Ορθοδοξίας και των δικαιωµάτων του µόνου κανονικού Πατριαρχείου Ιεροσολύµων, του Ελληνορθοδόξου.

Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2012

Βίος καὶ Μαρτύριον τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Σεραφεὶμ Ἐπισκόπου Φαναρίου


Ἡ μνήμη του τιμᾶται στὶς 4 Δεκεμβρίου

Ἀρχιμ. Δοσιθέου Κανέλλου: Οἱ Ἅγιοί μας.

Ἱ. Μ. Τατάρνης Εὐρυτανίας, ἔκδοσις γ´, σελ.43-57.

Καὶ πάλι τὰ εὐλογημένα Ἄγραφα.

Τώρα, τὸ χωριὸ Μπεζήλα (ἀργότερα ἐξελληνίσθηκε σὲ Πεζούλα.)

Ἐκεῖ γεννήθηκε ἀπὸ γονεὶς ἐναρέτους καὶ θεοσεβεῖς, τοὺς Σωφρόνιο καὶ Μαρία, ὁ Σεραφείμ. Ἀνέθρεψαν τὸν Ἅγιο θεοφιλῶς καὶ εὐσεβῶς. Ὅταν ἔφθασε στὴν πρέπουσα ἡλικία δὲν δίστασαν νὰ τὸν βάλουν σὲ σχολεῖο ὅπου καὶ ἔμαθε τὰ Ἱερὰ γράμματα. Καὶ ὅταν μιλᾶμε γιὰ σχολεῖο, ἐννοοῦμε κάποιο μοναστήρι, ὅπου κάποιος ἀνώνυμος πλὴν εὐσεβὴς καλόγερος μάθαινε τὰ σκλαβόπουλα τὰ στοιχειώδη. Τὰ Ἱερὰ γράμματα, ἀπὸ τὸ Ψαλτήρι (τὸ Ψαλτήριον τοῦ Δαβίδ), καὶ τὸ Χτωήχι (τὴν Ὀκτώηχο Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ). Μ᾿ αὐτὰ τὰ γράμματα ὅμως μάθαιναν τὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ μαθαίνοντάς την μποροῦσαν κατόπιν νὰ διαβάζουν καὶ νὰ κατανοοῦν τὸ Ἱερὸν Εὐαγγέλιο, τοὺς Ἁγίους Πατέρας, τοὺς ἀρχαίους συγγραφεῖς.

Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2012

ΒΙΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

Η Αγία Βαρβάρα έζησε το τέλος του 3ου αι. και αρχές του 4ου στην Ηλιούπολη, πόλη της Κοίλης Συρίας. Ο πατέρας της ονομαζόταν Διόσκουρος και ήταν φανατικός ειδωλολάτρης. Ήταν πολύ πλούσιος και διοικητής της Ηλιούπολης με μεγάλη πολιτική εξουσία και δύναμη.


 

Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2012

Κυριακή ΙΔ΄ΛουκάἩ ἁμαρτία τυφλώνει

«Ὁ δὲ εἶπε• Κύριε, ἵνα ἀναβλέψω. καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ• Ἀνάβλεψον• ἡ πίστις σου σέσωκέ σε. καὶ παραχρῆμα ἀνέβλεψε»(Λουκ. 18,41-42

(Ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου)

Ο γέροντας και τ’ άλογο

Τι είναι καλό και τι κακό;Κάποτε ζούσε σ’ ένα χωριό κάποιος φτωχός γέροντας, ο οποίος είχε ένα όμορφο άλογο που τον βοηθούσε στις γεωργικές του ασχολίες και το οποίο ήταν τόσο όμορφο και δυνατό, ώστε ήταν γνωστό σε όλη τη γύρω περιοχή.