Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013

Να κάνεις καλό στον εχθρό σου, αυτό είναι καλή πράξη!

Μια παλαιά ιστορία λέγει τα εξής.

Ένας πατέρας, όταν γέρασε, διένειμε την περιουσία του στα παιδιά. Κράτησε ένα πολύτιμο δαχτυλίδι με ένα τεράστιο διαμάντι.
- Αυτό, τους είπε, θα το δώσω σ’ εκείνον που έχει κάμει την πιο καλή πράξη.

Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2013

ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΑΦΙΕΡΩΜΑ. ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ...

      Οι ιερείς και τα στελέχη του νεανικού έργου της ενορίας μας σας προσκαλούν αυτήν την Κυριακή και ώρα 18:00 στην καθιερωμένη μηνιαία εκδήλωση μας . Ελάτε να παρακολουθήσετε ένα οπτικοακουστικό αφιέρωμα στον βίο και το έργο του Αγίου Νικολάου επισκόπου Μύρων Λυκίας καθώς επίσης ένα ιστορικό μνημόσυνο στον μεγάλο Έλληνα Πόντιο Εθνομάρτυρα Νικόλαο Καπετανίδη. Την εκδήλωση θα πλαισιώσουν τα χορευτικά συγκροτήματα της ενορίας μας με χορούς από την ευρύτερη περιοχή της Καππαδοκίας.Η είσοδος είναι ελεύθερη και στο τέλος θα διανεμηθεί αναμνηστικό της εκδήλωσης.   

Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2013

Κυριακή ΙΓ’ Λουκά

 – Ο πλούσιος νέος
Ευαγγέλιο Κυριακής: Λουκ. ιη΄ 18-27
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ λέγων· διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; 19 εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ  Ἰησοῦς· τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός. 20 τὰς ἐντολὰς οἶδας· μὴ μοιχεύσῃς, μὴ φονεύσῃς, μὴ κλέψῃς, μὴ ψευδομαρτυρήσῃς, τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου. 21 ὁ δὲ εἶπε· ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου. 22 ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ  Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· ἔτι ἕν σοι λείπει· πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ διάδος πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι. 23 ὁ δὲ ἀκούσας ταῦτα περίλυπος ἐγένετο· ἦν γὰρ πλούσιος σφόδρα. 24 ἰδὼν δὲ αὐτὸν ὁ  Ἰησοῦς περίλυπον γενόμενον εἶπε· πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες εἰσελεύσονται εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ! 25 εὐκοπώτερον γάρ ἐστι κάμηλον διὰ τρυμαλιᾶς ραφίδος εἰσελθεῖν ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν. 26 εἶπον δὲ οἱ ἀκούσαντες· καὶ τίς δύναται σωθῆναι; 27 ὁ δὲ εἶπε· τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῷ ἐστιν.
Ο πλούσιος νέος

Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013

Ο ΚΟΥΡΕΑΣ ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣΜια φορά πήγε ένας άντρας στο κουρείο για το καθιερωμένο κούρεμα και ξύρισμα.
Καθώς ο κουρέας άρχισε να δουλεύει, άρχισαν να συζητάνε. Μίλησαν για τόσα πολλά πράγματα και πάρα πολλά θέματα όταν τελικά άγγιξαν το θέμα της θρησκείας και του Θεού.
Ο κουρέας αμέσως αναφώνησε: «Δεν πιστεύω ότι ο Θεός υπάρχει».

Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013

Ο Φώτης του αθέατου δρόμου.


Ξεφύτρωσε στους δρόμους της πόλης μας ξαφνικά και σχεδόν από το πουθενά, στην δεκαετία του'80. Ένας λεπτός, ψηλός άντρας απροσδιορίστου ηλικίας, (πριν λίγο καιρό έμαθα ότι είναι στα 82 του πλέον αλλά καθόλου δεν του φαίνεται) που φορούσε, χειμώνα - καλοκαίρι, το ίδιο χακί μπουφάν, έμοιαζε βρώμικος και είχε μακριά μαλλιά.
Κυκλοφορούσε στο κέντρο της πόλης, μοίραζε λουλούδια στις γυναίκες (και μοιράζει ακόμη), έλεγε διάφορα ακατανόητα και κάποιες φορές μιλούσε για αγάπη και για Θεό.
Δεν ήξερε κανείς να πει από πού κρατούσε η σκούφια του.
Τότε ήμουν στα ντουζένια της δημοσιογραφικής μου πορείας και είχα το περιοδικό "Ώρες".
Έστειλα -θυμάμαι- έναν συνάδελφο να του πάρει συνέντευξη και βγήκε ένα πολύ όμορφο κομμάτι, όπου όμως ο Φώτης, παρεκτός των φιλοσοφημένων θέσεών του, που βασίζονταν στο "αγαπάτε αλλήλους", δεν μας είχε διαφωτίσει σχετικά με την καταγωγή του. Ωστόσο το περιοδικό είχε μόλις κερδίσει έναν ιδιότυπο διαφημιστή, καθώς αυτός ο παράξενος άνθρωπος φώναζε στους δρόμους "Ώρες....να διαβάζετε τις Ώρες, φιλάκια στις Ώρες".

Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΕΙ ΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΤΟΥ ΑΓ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Τήν  Τρίτη  26  Νοεμβρίου

ἡ  Ὀρθόδοξος  Ἐκκλησία  τιμᾶ  τήν  μνήμη
τοῦ  Ὁσίου  καί  Θεοφόρου  πατρός  Στυλιανοῦ   τοῦ  Παφλαγόνος 
 «Προστάτου   Παίδων   καί   Νηπίων».

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΣ

 
῾Υπάρχει ἡ πεποίθηση ὅτι οἱ ῞Ελληνες δέν τά πᾶμε πολύ καλά μέ τά βιβλία. Μολονότι ὁρισμένες στατιστικές δείχνουν τά τελευταῖα χρόνια ὅτι ὅλο καί περισσότεροι ἀγοράζουν βιβλία, ὅμως οἱ ἴδιες διαπιστώνουν ὅτι λίγοι τελικῶς τά παίρνουν γιά νά τά διαβάσουν. Προτιμοῦν οἱ  πολλοί νά τά ἔχουν στίς βιβλιοθῆκες τους, ἴσα γιά νά γεμίζουν τίς προθῆκες ὡς κόσμημα καί συμπλήρωμα τῶν μπιμπελό. ῾Οπότε τό πρόβλημα κυρίως γιά τόν τόπο μας στό προκείμενο θέμα εἶναι πῶς θά ἀρχίσουμε νά διαβάζουμε τά βιβλία πού ἤδη ἔχουμε ἀγοράσει.

Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2013

Κυριακή Θ’ Λουκά – Η παραβολή του άφρονος πλουσίου

 Λουκ. ιβ΄ 16-21

Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολὴν ταύτην· ἀνθρώπου τινὸς πλουσίου εὐφόρησεν ἡ χώρα· 17 καὶ διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ λέγων· τί ποιήσω, ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω τοὺς καρπούς μου; 18 καὶ εἶπε· τοῦτο ποιήσω· καθελῶ μου τὰς ἀποθήκας καὶ μείζονας οἰκοδομήσω, καὶ συνάξω ἐκεῖ πάντα τὰ γενήματά μου καὶ τὰ ἀγαθά μου, 19 καὶ ἐρῶ τῇ ψυχῇ μου· ψυχή, ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη πολλά· ἀναπαύου, φάγε, πίε, εὐφραίνου. 20 εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Θεός· ἄφρον, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ· ἃ δὲ ἡτοίμασας τίνι ἔσται; 21 οὕτως ὁ θησαυρίζων ἑαυτῷ, καὶ μὴ εἰς Θεὸν πλουτῶν. ταῦτα λέγων ἐφώνει· ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013

H ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ


H νηστεία των Χριστουγέννων

H δεύτερη πιο μακρά περίοδος νηστείας μετά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η νηστεία των Χριστουγέννων, γνωστή στη γλώσσα του ορθοδόξου λαού μας και ως σαραντα(η)μερο. 

Περιλαμβάνει και αυτή σαράντα ημέρες, όμως δεν έχει την αυστηρότητα της νηστείας της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Αρχίζει την 15η Νοεμβρίου και λήγει την 24η Δεκεμβρίου. 
Η εορτή της κατα σάρκα γεννήσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού αποτελεί τη δεύτερη μεγάλη Δεσποτική εορτή του χριστιανικού εορτολογίου. Μέχρι τα μέσα του Δ' αιώνα η Εκκλησία της Ανατολής συνεόρταζε τη γέννηση και τη βάπτιση του Χριστού υπό το όνομα τα Επιφάνεια την ίδια ήμερα, στις 6 Ιανουαρίου. Τα Χριστούγεννα ως ξεχωριστή εορτή, εορταζομένη στις 25 Δεκεμβρίου εισήχθη στην Ανατολή από τη Δύση περί τα τέλη του Δ' αιώνα.

ΓΕΥΜΑ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος πραγματοποιήθηκε το καθιερωμένο γεύμα προς τιμή των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα σχολεία της ενορίας μας.

Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2013

Κάνε το Καλό …
Ο καθένας μας βοηθάει, όπως μπορεί.
Όλο και πιο πολλοί χτυπάνε την πόρτα σου για βοήθεια.
Με διάφορους τρόπους και διάφοροι άνθρωποι.
Δύσκολοι καιροί. Ο καθένας μας βοηθάει, όπως μπορεί.
Κι αυτοί που ζητάνε, είναι Πακιστανοί, Αιγύπτιοι, Έλληνες….
Και ζητάνε απ’ όλα. Ρούχα, φαγητό, λεφτάκια, δουλειά.
Κι έχουν ένα ύφος, όλο πόνο.

Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2013

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ

Αυτή την Δευτέρα 18 Νοεμβρίου στις  17.30 θα τελεστεί στο Ναό μας, μετά τον Εσπερινό, Ιερά παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο .

ΕΠΕΡΑΣΑΜΕ ΟΜΟΡΦΑ.... (φωτογραφίες)

Την Κυριακή 10-11-13, πραγματοποιήσαμε την πρώτη μας ολοήμερη εκδρομή με τα κατηχητικά σχολεία και τις ενοριακές μας συντροφιές. Περίπου 150 παιδιά και γονείς βρεθήκαμε στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Αυλώνα  όπου περάσαμε πραγματικά πολύ όμορφες και χαρούμενες στιγμές με πολύ παιχνίδι  και ενθουσιασμό! Τέλος μικροί και μεγάλοι  γυρίσαμε πίσω με γεμάτοι από μια τόσο όμορφη   και διασκεδαστική  εκδρομή δίνοντας πάλι «ραντεβού» για την επόμενη φορά.

Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου 2013

Τι «λένε» τα e-mail για τα συναισθήματά μας


Τα e-mail δεν είναι απλά κείμενα χωρίς βάθος, αντιθέτως μπορούν να αποκαλύψουν πολλά για το φύλο του αποστολέα τους, ακόμη και για τα συναισθήματά του ή τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του.
Ο Σαΐφ Μοχάμαντ και οι συνεργάτες του από το Εθνικό Ερευνητικό Συμβούλιο του Καναδά χρησιμοποίησαν την ανάλυση συναισθημάτων για να φέρουν στο φως το τι ακριβώς κρύβεται πίσω από ένα φαινομενικά «ξύλινο» e-mail. «Ο συγκεκριμένος είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να εξαγάγουμε δεδομένα σχετικά με το συναισθηματικό περιεχόμενο τεράστιων ποσοτήτων κειμένου» ανέφερε ο δρ Μοχάμαντ και πρόσθεσε: «Εχουν υπάρξει πολλές μελέτες βασισμένες στα θετικά και στα αρνητικά συναισθήματα, ωστόσο με το πλήθος των διαθέσιμων στοιχείων είναι λογικό το να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τι μπορούμε να μάθουμε διερευνώντας όλα τα συναισθήματα ενός ατόμου».

Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2013

Ο καλός Σαμαρείτης

Ευαγγέλιο Κυριακής: Λουκ. ι’ 25-37
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, νομικός τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ ἐκπειράζων αὐτὸν καὶ λέγων· διδάσκαλε, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; 26 ὁ δὲ εἶπε πρὸς αὐτόν· ἐν τῷ νόμῳ τί γέγραπται; πῶς ἀναγινώσκεις; 27 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου, καὶ τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν· 28 εἶπε δὲ αὐτῷ· ὀρθῶς ἀπεκρίθης· τοῦτο ποίει καὶ ζήσῃ. 29 ὁ δὲ θέλων δικαιοῦν ἑαυτὸν εἶπε πρὸς τὸν  Ἰησοῦν· καὶ τίς ἐστί μου πλησίον; 30 ὑπολαβὼν δὲ ὁ  Ἰησοῦς εἶπεν· ἄνθρωπός τις κατέβαινεν ἀπὸ  Ἱερουσαλὴμ εἰς  Ἱεριχώ, καὶ λῃσταῖς περιέπεσεν· οἳ καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν καὶ πληγὰς ἐπιθέντες ἀπῆλθον ἀφέντες ἡμιθανῆ τυγχάνοντα. 31 κατὰ συγκυρίαν δὲ ἱερεύς τις κατέβαινεν ἐν τῇ ὁδῷ ἐκείνῃ, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἀντιπαρῆλθεν. 32 ὁμοίως δὲ καὶ Λευΐτης γενόμενος κατὰ τὸν τόπον, ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ἀντιπαρῆλθε. 33 Σαμαρείτης δέ τις ὁδεύων ἦλθε κατ᾿ αὐτόν, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἐσπλαγχνίσθη, 34 καὶ προσελθὼν κατέδησε τὰ τραύματα αὐτοῦ ἐπιχέων ἔλαιον καὶ οἶνον, ἐπιβιβάσας δὲ αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἴδιον κτῆνος ἤγαγεν αὐτὸν εἰς πανδοχεῖον καὶ ἐπεμελήθη αὐτοῦ· 35 καὶ ἐπὶ τὴν αὔριον ἐξελθών, ἐκβαλὼν δύο δηνάρια ἔδωκε τῷ πανδοχεῖ καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἐπιμελήθητι αὐτοῦ, καὶ ὅ,τι ἂν προσδαπανήσῃς, ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί με ἀποδώσω σοι. 36 τίς οὖν τούτων τῶν τριῶν πλησίον δοκεῖ σοι γεγονέναι τοῦ ἐμπεσόντος εἰς τοὺς λῃστάς; 37 ὁ δὲ εἶπεν· ὁ ποιήσας τὸ ἔλεος μετ᾿ αὐτοῦ. εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ  Ἰησοῦς· πορεύου καὶ σὺ ποίει ὁμοίως.

Ἡ Ἁγια ΘεοκτίστηΣήμερα, 9 το μηνς Νοεμβρίου, κκλησία ορτάζει κα τιμ τν ερ μνήμη τς γίας Θεοκτίτης τς Λεσβίας. Στ Συναξάριο δν φαίνεται πότε κριβς ζησε γία, λλ' ατ δν χει σημασία, γιατί στ ζω τς κκλησίας δν πάρχει χρόνος. Στν κκλησία λα εναι παρόντα, κα τ πρόσωπα κα τ γεγονότα τς πίστεως. Κάθε φορ πο ορτάζομε κα λειτουργομε, ορτ ατ εναι μία παρουσία. Ο γιοι εναι ζωντανο κα παρόντες στν ορτ κα τ γεγονότα π τότε πο συνέβησαν συνεχίζονται τ δια μέσα στν κκλησία μέχρι σήμερα. ησος Χριστς επε πς Θες δν εναι Θες νεκρν, λλ ζώντων. Φαίνεται μως, ν κα στ Συναξάριο δν γίνεται λόγος, τι γία Θεοκτίστη ζησε π τ 830 ως τ 872.

Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2013

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓ ΣΤΥΛΙΑΝΟ

Αυτή την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου στις  17.30 θα τελεστεί στο Παρεκκλήσιο του Αγίου Στυλιανού, μετά τον Εσπερινό, Ιερά παράκληση στον Άγιο Στυλιανό προστάτη των βρεφών και των παιδιών.

Το φοβερό θαύμα του Αρχάγγελου Μιχαήλ

Πριν έναν περίπου χρόνο, επισκεφτήκαμε, στην Παιδιατρική Κλινική του Τζάννειου Νοσοκομείου Πειραιά, την κόρη του κουμπάρου μας, η οποία είχε χτυπήσει το πόδι της και νοσηλευόταν. Εκεί είχαμε την τύχη να γνωρίσουμε ένα κοριτσάκι τεσσάρων χρόνων, το οποίο χρωστούσε τη ζωή του στον ίδιο τον Ταξιάρχη. Πραγματικά ήταν απίστευτο το γεγονός που έζησαν οι γονείς τού μικρού κοριτσιού, οι οποίοι ευλαβούταν πολύ τον Ταξιάρχη. Σας γράφω, λοιπόν, το περιστατικό, όπως ακριβώς το άκουσα: