Παρεκκλήσια

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ


Στο δώμα του πνευματικού κέντρου του ναού μας υπάρχει το παρεκκλήσιο της Αγίας Σοφίας και των τριών θυγατέρων της Πίστεως, Ελπίδος και Αγάπης, αφιέρωμα των ευλαβών ενοριτών . Είναι εξ ολοκλήρου αγιογραφημένο και ξεχωρίζει η παράσταση της δευτέρας παρουσίας που καλύπτει όλη την δυτική πλευρά του παρεκκλησίου.


ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

Ἡ ἐνορία μας ἔχει τήν εὐλογία νά κατέχει ἕνα μικρό τεμάχιο λειψάνου ἀπό τόν ἕνα ἀπό τούς ἁγίους Ἀναργύρους, Κοσμᾶ καί Δαμιανό. Δυστυχῶς ἅγια Λείψανα κι’ ἄλλων ἁγίων τά ὁποῖα εὐλαβεῖς Μικρασιάτες ἔφεραν κι’ ἀφιέρωσαν στόν Ἱερό Ναό μας, ἀπωλέσθηκαν.

Πρός τιμήν καί εὐλαβική μνήμη αὐτῶν ἀνεγείραμε, ὡς γνωστόν, μικρό καλαίσθητο παρεκκλήσιο στόν αὔλειο χῶρο τοῦ Ναοῦ μας τό ὁποῖον ἁγιογραφήθηκε ἐξ ὁλοκλήρου μέ καλαίσθητες βυζαντινές μορφές ἁγίων. Μεταξύ αὐτῶν τοιχογραφήθηκαν καί οἱ εἴκοσι ἕνα γνωστοί ἅγιοι Ἀνάργυροι στά τόξα τοῦ τρουλίσκου.

ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
 Το 2009 ανεγέρθη στο ανατολικό μέρος του ναού μας δίπλα σε ειδικά διαμορφωμένη παιδική χαρά, παρεκκλήσιο αφιερωμένο στον Άγιο Στυλιανό προστάτη των βρεφών και των παίδων. Είναι εξ ολοκλήρου αγιογραφημένο με εγγάμους αγίους και παιδομάρτυρες. Είναι μια αφιέρωση των ευλαβών ενοριτών μας για τα μικρά παιδιά.