Τρίτη, 30 Απριλίου 2013

« Εἰρήνην τὴν ἐµὴν δίδωµι ὑµῖν »


Fr Lev Gillet

Ὁ Λυτρωτὴς δίνει τὴν εἰρήνη του στούς µαθητὲς του τή στιγµή πού πρόκειται νά µπῆ στήν περιοχή τοῦ Πάθους του.Ἔχοντας µπροστὰ του τὴν τροµακτικὴ ὀδύνη τοῦ Σταυροῦ καὶ τὸν ἄµεσο θάνατο µιλάει γιά τὴν εἰρήνη του καὶ µεταγγίζει τὴν εἰρήνη του. Ἀφοῦ ὁ Ἰησοῦς, σ’ αὐτὴν ἀκριβῶς τή στιγµή παραµένει ὁ κύριος τῆς εἰρήνης, ἡ δύναµή της δέν θὰ ἐγκαταλείψη τὸ µαθητή στίς µικρότερες θύελλες πού θ’ ἀντιµετώπιση.«Ἐγὼ δὲ λέγω µὴ ἀντιστῆναι τῷ πονηρῷ» (Ματθ. 5, 39). Λόγος σκανδαλώδης καὶ πολὺ παράξενος στά µάτια τῶν ἀνθρώπων — τῶν ἀνθρώπων γενικὰ κι ὄχι µόνο τῶν ἀπίστων. Τὸ ἀριστερὸ µάγουλο πού πρέπει νά στρέψωµε σ’ αὐτόν πού µᾶς ἐρράπισε τὸ δεξιό. Τὸ ἱµάτιο πού πρέπει ν’ ἀφήσουµε σ’ αὐτόν πού µᾶς πῆρε καὶ τὸ χιτώνα. Τὰ δύο µίλια πού πρέπει νά περιπατήσουµε µ’ ἐκεῖνον πού µᾶς ἀγγάρεψε ἕνα µίλι. Ἡ εὐλογία πού πρέπει νά δώσουµε στόν ἄλλο πού µᾶς καταράσθηκε.

Δευτέρα, 29 Απριλίου 2013

Ἡ συκιὰ τοῦ Εὐαγγελίου


Ἅγιος Μάξιμος Ὁμολογητής

ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποιὰ εἶναι ἡ συκιὰ τοῦ Εὐαγγελίου πού, φαινομενικὰ, ξεράθηκε παράλογα; Καὶ ποιὰ εἶναι ἡ ἀκρότατη πείνα πού ζητοῦσε καρπὸ πρὶν ἀπὸ τὴν ὥρα; Καὶ τί σημαίνει, γιὰ ἕνα ἀναίσθητο πράγμα, ἡ κατάρα; (Μάρκ. 11, 12-14, Ματθ. 21, 18)

Κυριακή, 28 Απριλίου 2013

Ἀπό τήν Μ.Δευτέρα μέχρι καί τήν Μ.Τετάρτη


Πρωτ. Αλεξάνδρου Σμέμαν

Αὐτὲς οἱ τρεῖς ἡμέρες, τὶς ὁποῖες ἡ Ἐκκλησία ὀνομάζει Μεγάλες καὶ Ἅγιες, ἔχουν, μέσα στὸ λειτουργικὸ κύκλο τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας, ἕναν καθοριστικὸ σκοπό. Τοποθετοῦν ὅλες τὶς ἱερὲς ἀκολουθίες στὴν προοπτική του Τέλους• μᾶς ὑπενθυμίζουν τὸ ἐσχατολογικὸ νόημα τοῦ Πάσχα. Συχνὰ ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα χαρακτηρίζεται σὰν περίοδος γεμάτη μὲ «ὡραιότατες παραδόσεις» καὶ «ἔθιμα», σὰν ξεχωριστὸ τμῆμα τοῦ ἑορτολογίου μας. Τὰ ζοῦμε ὅλα αὐτὰ ἀπὸ τὴν παιδική μας ἡλικία σὰν ἕνα ἐλπιδοφόρο γεγονὸς ποὺ γιορτάζουμε κάθε χρόνο, θαυμάζουμε τὴν ὀμορφιὰ τῶν ἀκολουθιῶν, τὶς ἐπιβλητικὲς πομπὲς καὶ προσβλέπουμε μὲ κάποια ἀνυπομονησία στὸ Πασχαλινὸ τραπέζι… Καὶ ὑστέρα, ὅταν ὅλα αὐτὰ τελειώσουν, ξαναρχίζουμε τὴν κανονική μας ζωή.

Παρασκευή, 26 Απριλίου 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ - ΠΑΣΧΑ 2013ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ07:00 – 10:00 π.μ. Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία. (Θά προσφερθῇ κλάδος

εὐλογημένης δάφνης).

06:00 μ.μ. Ἑσπερινός - Ἀπόδοση ἑορτῆς Βαΐων.

06:45 μ.μ. Ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου.

07:30 – 09:15 μ.μ. Ὄρθρος Μεγάλης Δευτέρας.

(Ἰωσήφ τοῦ Παγκάλου) – Α’ Νυμφίος.

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ07:00 – 09:15 π.μ. Ἀκολουθία τῶν Ὡρῶν & Ἑσπερινός μετά τῆς

Θείας Λειτουργίας τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

06:00 μ.μ. Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου.

07:30 – 09:15 μ.μ. Ὄρθρος Μεγάλης Τρίτης.

(Τῶν 10 Παρθένων) – Β΄ Νυμφίος.

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ07:00 – 09:15 π.μ. Ἀκολουθία τῶν Ὡρῶν & Ἑσπερινός μετά τῆς

Θείας Λειτουργίας τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

06:00 μ.μ. Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Ἀποδείπνου. Τό τελευταῖο.

07:30 – 09:30 μ.μ. Ὄρθρος Μεγάλης Τετάρτης. (Τῆς ἀλειψάσης τόν Κύριον πόρνης γυναικός – Τροπάριο Κασσιανῆς).

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΜΑΪΟΥ07:00 – 09:15 π.μ. Ἀκολουθία τῶν Ὡρῶν. Μικρός Ἁγιασμός. Ἑσπερινός μετά

τῆς τελευταίας Θείας Λειτουργίας τῶν Προηγιασμένων

Δώρων.

05:00 μ.μ. Ἀκολουθία τοῦ Ἱεροῦ Εὐχελαίου.

06:30 μ.μ. Ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου.

07:30 – 09:30 μ.μ. Ὄρθρος Μεγάλης Πέμπτης. (Ἱερός Νιπτήρας –

Μυστικός Δεῖπνος – Ὑπερφυής Προσευχή & Προδοσία).ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 2 ΜΑΪΟΥ07:00 – 09:30 π.μ. Ἀκολουθία τῶν Ὡρῶν. Ἑσπερινός μετά τῆς Θείας Λειτουργίας

τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Ἀνάμνηση παραδόσεως Θείας

Εὐχαριστίας. Τῆς Ἀκολουθίας θά προστῇ ὁ Σεβασμιώτατος

Μητροπολίτης Προικονήσου κ.κ. Ἰωσήφ.

06:30 μ.μ. Ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου.

07:00 – 10:30 μ.μ. Ὄρθρος Μεγάλης Παρασκευῆς

( Ἀκολουθία τῶν Παθῶν – 12 Εὐαγγέλια ).

Μετά τήν προσκύνησιν τοῦ Ἐσταυρωμένου στό τέλος τῆς ἀκολουθίας, θά δοθῇ μικρή εὐλογία ἐκ τοῦ Παναγίου Τάφου.ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΜΑΪΟΥ08:00 π.μ. Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων Ὡρῶν.

10:00 π.μ. Μ. Ἑσπερινός & Ἀποκαθήλωση.

06:30 μ.μ. Ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου.

07:00 μ.μ. Ὄρθρος Μεγάλου Σαββάτου.

(Θεόσωμος Ταφή & εἰς Ἅδου Κάθοδος).

09:30 μ.μ. Ἔξοδος τοῦ Ἐπιταφίου.

ΔΙΑΔΡΟΜΗ Ἀναλήψεως – Ἀριστοτέλους – Παπαμάρκου –

Σωκράτους - Ἀναλήψεως.ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΜΑΪΟΥ07:00 – 09:30 π.μ. Ἑσπερινός μετά τῆς Θείας Λειτουργίας

τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, Α΄ Ἀνάσταση.

10:15 μ.μ. Ἀκολουθία τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου

Ἀκολουθία τῆς Θείας Μεταλήψεως.

11:00 μ.μ. ἕως Κανόνας Μεγάλου Σαββάτου καί

12:00 μεσάνυκτα ἡ Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 5 ΜΑΪΟΥΜεσάνυκτα 12:00

ἕως 1:30 π.μ. Ἀναστάσιμος Ὄρθρος & Θεία Λειτουργία

Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου.

06:00 – 07:00 μ.μ. Μέγας Ἑσπερινός Ἀγάπης.

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου


Fr. Lev Gillet

Τὸ Σάββατο τοῦ Λαζάρου κατέχει ξεχωριστὴ θέση στὸ λειτουργικὸ ἡμερολόγιο. Δὲν ἀνήκει στὶς σαράντα ἡμέρες τῆς μετάνοιας τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς οὔτε καὶ στὶς ὀδυνηρὲς ἡμέρες τῆς Μ. Ἑβδομάδας, αὐτὲς ποὺ ἀρχίζουν ἀπὸ τὴ Μεγάλη Δευτέρα καὶ τελειώνουν τὴ Μεγάλη Παρασκευή. Μαζὶ μὲ τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων συνθέτουν ἕνα σύντομο χαρούμενο πρελούδιο τῶν γεμάτων πόνο ἡμερῶν ποὺ ἀκολουθοῦν.

Δευτέρα, 22 Απριλίου 2013

Πραγματοποιήθηκε η ημερίδα με θέμα «ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ: Δωρεά ή αφαίρεση ζωής;»

Το Σάββατο 20 Απριλίου 2013 στην αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ.), πραγματοποιήθηκε η ημερίδα με θέμα «ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ: Δωρεά ή αφαίρεση ζωής;» που διοργάνωσε η Εστία Πατερικών Μελετών και η Ενωμένη Ρωμηοσύνη, υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας.

Πέμπτη, 18 Απριλίου 2013

Κλῖμαξ


Συγγραφέας : Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης


Εκδόσεις: Ι.Μ.Παρακλήτου

Περιγραφή

Τό ἀριστούργημα τῆς ὀρθόδοξης ἀσκητικῆς γραμματείας, πού συντάχθηκε ἀπό τό θεοκίνητο χέρι τοῦ ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου. Τό ἱερογράφημα αὐτό τοῦ Θεοβαδίστου Ὄρους προσφέρεται στόν σύγχρονο ἄνθρωπο σάν ἀσφαλής ὁδηγός στήν πορεία του γιά τήν πνευματική τελείωση, σέ νεοελληνική μετάφραση, μέ τά πιό ἀπαραίτητα σχόλια καί ἕνα μικρό γλωσσάριο.

Τετάρτη, 17 Απριλίου 2013

VIDEO KAI ΝΕΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Κλινικά νεκρός;;; Μια εφεύρεση φιλοχρήματων εμπόρων ανθρωπίνων οργάνων


 
Μια 67χρονη γυναίκα στη Νιγηρία ξεγέλασε τον θάνατο και μετά από 12 ημέρες που θεωρείτο νεκρή επανήλθε στη ζωή.

Η γυναίκα, που νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Νιγηρίας, κρίθηκε κλινικά νεκρή. Οι συγγενείς της ξεκίνησαν άμεσα τις ενέργειες για να οργανώσουν την κηδεία της, όμως ένας αναπάντεχος παράγοντας καθυστέρησε την ταφή της.

Τρίτη, 16 Απριλίου 2013

Εγκεφαλικά νεκρή μητέρα «φέρνει» στον κόσμο παιδί


Επειδή πολλοί βιάζονται να μιλήσουν υπέρ του εγκεφαλικού θανάτου, θα αναρτούμε περιστατικά αληθινά και πιστοποιημένα που αποδεικνύουν πως οι υποτιθέμενοι εγκεφαλικά νεκροί άνθρωποι είναι στην πραγματικότητα εντελώς ζωντανοί οργανισμοί.

Το περιστατικό που ακολουθεί δημοσιεύθηκε στις 29 Ιουνίου 2011.Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013

ΑΠΟ 01/06/2013 ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΔΟΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ


Απόσπασμα από καταγγελία στην Χάγη: "Α4. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ …. Ο πρώτος νόμος που θέτω υπόψιν σας είναι ο νόμος 3984/ΦΕΚ 150/Α/27.06.2011 της κυβέρνησης Παπανδρέου, με τον οποίο ρυθμίζονται οι γενικές αρχές και οι προϋποθέσεις αφαίρεσης οργάνων από ζώντες και θανόντες ανθρώπους με σκοπό τη μεταμόσχευση στο ανθρώπινο σώμα.Κυριακή, 14 Απριλίου 2013

Η «ΚΛΙΜΑΚΑ» ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΣΙΝΑΙΤΟΥ


π. Martinos PetzoltΣημείωση: Ταγαράκης Χρήστος. Ο π. Μαρτίνος είναι Γερμανός, πρώην Ρωμαιοκαθολικός, ο οποίος μεταστράφηκε στην Ορθοδοξία, πριν εικοσιπέντε χρόνια. Ακολούθως, χειροτονήθηκε ως ιερέας και υπάγεται στην Ελληνική Μητρόπολη Γερμανίας (Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως).

Το παρόν κείμενο παραχωρήθηκε από τον συγγραφέα και δημοσιεύεται, σε ηλεκτρονική μορφή, για πρώτη φορά στο Αντίβαρο. Είχε δημοσιευθεί, στο έντυπο περιοδικό της ενορίας του Αποστόλου Παύλου "Η φωνή της ενορίας μας" . Το άρθρο είναι δημοσιευμένο και στα γερμανικά: "Zum 4.Sonntag der Fastenzeit, der heilige Johannes Klimakos" (πηγή).

Σάββατο, 13 Απριλίου 2013

Κυριακή Δ’ Νηστειών – Η θεραπεία του σεληνιαζομένου νέου


Ευαγγέλιο Κυριακής: Μάρκ. θ’ 17-31

17 καὶ ἀποκριθεὶς εἷς ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπε· διδάσκαλε, ἤνεγκα τὸν υἱόν μου πρός σε, ἔχοντα πνεῦμα ἄλαλον. 18 καὶ ὅπου ἂν αὐτὸν καταλάβῃ, ρήσσει αὐτόν, καὶ ἀφρίζει καὶ τρίζει τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ, καὶ ξηραίνεται· καὶ εἶπον τοῖς μαθηταῖς σου ἵνα αὐτὸ ἐκβάλωσι, καὶ οὐκ ἴσχυσαν.

Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013

Μητροπολίτης Μεσογαίας κ. Λαυρεωτικής Νικόλαος,


Η «ευλογία» του πόνου

Ευλογημένα «γιατί»! Τα καθαγίασε ο Ίδιος ο Χριστός στο σταυρό:«Θεέ μου, Θεέ μου, ἵνα τί μὲ ἐγκατέλιπες;». Θεέ μου, γιατί μου το έκανες αυτό; Τι σου έκανα; Δεν είμαι ο Υιός σου; Το ίδιο ακριβώς ερώτημα με το δικό μου και έμεινε και αυτό αναπάντητο. Έμεινε αναπάντητο στα φαινόμενα. Τα γεγονότα όμως φανέρωσαν την απάντηση.

Πέμπτη, 11 Απριλίου 2013

ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ

Εκδόσεις : Ι.Μ.ΠαρακλήτουΚατανυκτική ερμηνεία τροπαρίων του μεγάλου κανόνος του αγίου Ανδρέου Κρήτης από τον αρχιεπίσκοπο Μύρων Ιωάννη τον Λίνδιο (+1976)

Ο αρχιεπίσκοπος Μύρων Ιωάννης, το τελευταίο από τα εκδομένα συγγράμματα του, ερμηνεύει τα εκατό τροπάρια των τριών πρώτων ωδών του Μεγάλου Κανόνα. Πρόθεση του ήταν η ερμηνεία ολοκλήρου του έργου, όπως φαίνεται από ένα απόσπασμα εγκωμίου του στον άγιο Ανδρέα, που περιέχεται στο ίδιο βιβλίο (σελ 204)

Καθώς όμως έφυγε από τη ζωή αυτή, δεν πρόλαβε να πραγματοποιήσει την καλή επιθυμία του. Και ασυντέλεστη, ωστόσο, η εργασία του, αποκαλύπτει ανάγλυφα το νόημα και διακηρύσσει στεντόρεια το μήνυμα όλου του κανόνα, που δεν είναι άλλο παρά η ανάγκη μετάνοιας του αμαρτωλού ανθρώπου και επιστροφής του στον αληθινό Θεό- ένα μήνυμα που θέλει να μεταδώσεις τον αναγνώστη και το βιβλίο τούτο.

Επιμέλεια παρουσίασης: Γιώργος Μπάνης

Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013

Γκολ και φύγαμε για τελικό… (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)


Η μεγάλη μέρα για τον ημιτελικό του γυμνασίου μεταξύ των παιδιών μας και των αντίστοιχων παιδιών από την ενορία της Υπαπαντής είχε φτάσει. Ο αγώνας ήταν ορισμένος για την Κυριακή 7 Απριλίου και ώρα 15:00. Η συνάντηση των παιδιών μας έγινε στις 14:00 στο Πνευματικό Κέντρο της ενορίας μας και αφού ετοιμαστήκαμε φτάσαμε στα γήπεδα… είχαμε και το άγχος να δούμε τον άλλον ημιτελικό (Αγία Σοφία – Άγιος Δημήτριος Πειραιά).

Ξετυλίγοντας καί πάλη τό νήμα τής ζωής μας
Αν ήμασταν έτοιμοι να διερευνισουμε το παρελθόν μας, θα είχαμε τη δυνατότητα να το διαγράφουμε χρονία με τη χρονία και να προσερχόμαστε στην εξομολόγηση με βαθιά και αληθινή συγκίνηση, μακριά απο κάθε συναισθηματισμό, και με απαιτητική και εναργή συνείδηση της αμαρτωλότητάς μας.

Τρίτη, 9 Απριλίου 2013

Επανάληψη του αγώνα και… βαριά ήττα!!! (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)
Το Σάββατο 6 Απριλίου 2013 πραγματοποιήθηκε ο αγώνας μεταξύ της ομάδας του Λυκείου μας και της αντίστοιχης από την ομάδα του Αγίου Δημητρίου Πειραιά.

 

Το μικρό πειρατικό συνέχισε…να λεηλατεί τα γήπεδα με νίκες…(φωτογραφίες κ video)

...να λεηλατεί τα γήπεδα με νίκες…


Το Σάββατο 6 Απριλίου 2013 η ομάδα από τις συναντήσεις των παιδιών δημοτικού ήταν προγραμματισμένη να δώσει έναν πολύ σημαντικό αγώνα με αντίπαλο την αντίστοιχη ομάδα από την ενορία της Αγίας Μαρίνας Καραβά. Από το αποτέλεσμα του αγώνα θα κρίνονταν αν η ομάδα θα προκρίνονταν στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ ΕΙΠΑΝ:
Νά λοιπόν πού καί ἀπό αὐτά ἀποδεικνύεται ὅτι οἱ Ἀρχαῖοι Πρόγονοί μας εἶχαν καί σέ πολλά ἄλλα τόν "σπερματικόν λόγον", ὥστε δικαίως νά χαρακτηρίζονται καί ὡς οἱ πρό-Χριστοῦ Ἀπόστολοί του. Καί… εἶναι ὡσάν νά διαβάζει κανείς… Πατερικά κείμενα!!!Δευτέρα, 8 Απριλίου 2013

«ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ: Δωρεά ή αφαίρεση ζωής;»

Ημερίδα με θέμα «ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ: Δωρεά ή αφαίρεση ζωής;» διοργανώνει η Εστία Πατερικών Μελετών και η Ενωμένη Ρωμηοσύνη το Σάββατο 20 Απριλίου 2013 και ώρα 4:00 το απόγευμα στην αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (Σ.Ε.Φ.).Η Ημερίδα πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας.Η είσοδος είναι ελεύθερη.Κυριακή, 7 Απριλίου 2013

«Ὁ πανάγαθος Θεός τόν Σταυρόν μᾶς ἐχάρισεν…»Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ


Ὁ πανάγαθος Θεός τόν Σταυρόν μᾶς ἐχάρισεν. Μέ τόν Σταυρόν νά εὐλογοῦμεν καί τά Ἄχραντα Μυστήρια, μέ τόν Σταυρόν νά ἀνοίγωμεν καί τόν Παράδεισον, μέ τόν Σταυρόν νά κατακαίωμεν καί τούς δαίμονας. Πρῶτα ὅμως καί ἐμεῖς νά ἔχωμεν τό χέρι μας καθαρόν ἀπό ἁμαρτίες καί ἀμόλυντο. Καί τότε, ὡσάν κάνωμεν τόν σταυρόν, κατακαίεται ὁ διάβολος καί φεύγει. Εἰδέ καί εἴμασθε μεμολυσμένοι μέ ἁμαρτίες, δέν πιάνεται ὁ σταυρός ὁπού κάνομεν.

Σάββατο, 6 Απριλίου 2013

ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ Γ΄ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ


Ἅγ. Ἰουστίνου Πόποβιτς

«Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καί ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ καί ἀκολουθήτω μοι» (Μάρκ. η΄ 34). Αἴροντες τόν σταυρό, εὐαρεστοῦμε τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, Τόν ἀκολουθοῦμε. 

Παρασκευή, 5 Απριλίου 2013

Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ


Την Κυριακή 31 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε η εορταστική εκδήλωση της ενορίας μας με αφορμή την διπλή εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της εθνικής παλιγγενεσίας.
Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥ


Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσιανίνωφ

Ὁ Κύριος εἶπε στούς μαθητές Του: «Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καί ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ καί ἀκολουθείτω μοι» (Ματθ. ιστ’ 24). Τί σημαίνει «ὁ σταυρός τοῦ κάθε ἀνθρώπου»; Καί γιατί αὐτός «ὁ σταυρός τοῦ κάθε ἀνθρώπου», δηλαδή ὁ ἰδιαίτερος σταυρός τοῦ καθενός μας, ὀνομάζεται συνάμα καί «Σταυρός τοῦ Χριστοῦ»;

Πέμπτη, 4 Απριλίου 2013

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ!!! (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ)

Το Σάββατο 30 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στο πανεπιστήμιο Πειραιά η εορταστική εκδήλωση με την ευκαιρία του Ευαγγελισμου της Θεοτόκου και της Εθνικής εορτής του 1821 του γραφείου νεότητος της μητροπόλεως μας

Δευτέρα, 1 Απριλίου 2013

Β ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Την Κυριακή 31 Μαρτίου Β΄ Κυριακή των νηστειών, είχαμε την ευλογία να επισκεφτεί την ενορία μας , να τελέσει την Θεία λειτουργία και να κηρύξει τον Θείο Λόγο, ο σεβασμιώτατος ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Πειραιώς Φαλήρου και Δραπετσώνας κ.κ. Σεραφειμ