Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2014

Aγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου

θρίαμβος τς κκλησίας

Πς ποδεικνύεται τι Χριστς εναι Θεός; Στ βασικ ατ ρώτημα ς μν προσπαθήσουμε ν’ παντήσουμε μ τ πιχείρημα τς δημιουργίας το ορανο κα τς γς, γιατί πιστος δν θ τ παραδεχθε. ν το πομε τι νέστησε νεκρούς, θεράπευσε τυφλούς, διωξε δαιμόνια, οτε τότε θ συμφωνήσει. ν το πομε τι ποσχέθηκε νάσταση νεκρν, βασιλεία ορανν κα νέκφραστα γαθά, τότε χι μόνο δν θ συμφωνήσει, λλ κα θ γελάσει.

Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ ΛΟΥΚΑ

Η σωτηρία του Ζακχαίου

Λουκ. ιθ’ 1-10
1 ΚΑΙ εἰσελθὼν διήρχετο τὴν  Ἱεριχώ· 2 καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης, καὶ οὗτος ἦν πλούσιος, 3 καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν  Ἰησοῦν τίς ἐστι, καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου, ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν. 4 καὶ προδραμὼν ἔμπροσθεν ἀνέβη ἐπὶ συκομορέαν, ἵνα ἴδῃ αὐτόν, ὅτι ἐκείνης ἤμελλε διέρχεσθαι. 5 καὶ ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον, ἀναβλέψας ὁ  Ἰησοῦς εἶδεν αὐτὸν καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν· Ζακχαῖε, σπεύσας κατάβηθι· σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ με μεῖναι. 6 καὶ σπεύσας κατέβη, καὶ ὑπεδέξατο αὐτὸν χαίρων. 7 καὶ ἰδόντες πάντες διεγόγγυζον λέγοντες ὅτι παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ εἰσῆλθε καταλῦσαι. 8 σταθεὶς δὲ Ζακχαῖος εἶπε πρὸς τὸν Κύριον· ἰδοὺ τὰ ἡμίση τῶν ὑπαρχόντων μου, Κύριε, δίδωμι τοῖς πτωχοῖς, καὶ εἴ τινός τι ἐσυκοφάντησα, ἀποδίδωμι τετραπλοῦν. 9 εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ  Ἰησοῦς ὅτι σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο, καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς  Ἀβραάμ ἐστιν. 10 ἦλθε γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός.
Δε με νοιάζει τι θα πουν οι άλλοι
Στην Ιεριχώ, την πόλη με τη ζωηρή εμπορική κίνηση, τις δεξαμενές και τις επαύλεις, τον ιππόδρομο και αμφιθέατρο και τη σπουδαία Ραβινική Σχολή, ήταν «ρχιτελώνης» ο Ζακχαίος.
Προϊστάμενος της Εφορείας και του Τελωνείου θα λέγαμε σήμερα. Υψηλής κοινωνικής τάξεως. Και«πλούσιος», πολύ ευκατάστατος, βέβαια. «νόματι καλούμενος Ζακχαος». Περίφημος στην Ιεριχώ. Ο Ζακχαίος με τ’ όνομα…
Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος


Θεο γινσκειν ρθοδξως οσαν,
Χριστιανο
ς λεγτον κ Γρηγορου.
Ε
κδι Γρηγριος Θεορμων κθανε πμπτ.
Βιογραφία
Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος γεννήθηκε το 329 μ.Χ. στην Αριανζό, κωμόπολη της Καππαδοκίας, από τον Γρηγόριο, επίσκοπο Ναζιανζού  και την Νόννα . Έχει δύο αδέρφια: τον Καισάρειο
 και τη πασίγνωστη για την ευσέβειά της αδερφή Γοργονία .

Στη Ναζιανζό, διδάσκεται τη στοιχειώδη εκπαίδευση, ενώ τη μέση στη Καισάρεια, όπου γνωρίζεται με το συμμαθητή του Μέγα Βασίλειο
. Έπειτα, πηγαίνει κοντά σε περίφημους διδασκάλους της ρητορικής στη Παλαιστίνη και στην Αλεξάνδρεια και, τέλος, στα Πανεπιστήμια της Αθήνας. Οι σπουδές του διήρκεσαν 13 ολόκληρα χρόνια (από 17 έως 30 ετών).

Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014

Ο πληγωμένος αετόςΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ.

Και πάλι ο καθηγητής Στυλιανός Παπαδόπουλος μας δίνει δυνατά μηνύματα από τη ζωή του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Παρουσιάζει την ευαίσθητη ψυχή του αγίου, που έγινε παράδειγμα για την αγάπη του στο Θεό και γι' αυτό αξιώθηκε να γίνει Μεγάλος Θεολόγος. Εξήγησε με απλά λόγια -όσο είναι δυνατόν- το τριαδικό δόγμα στους χριστιανούς της εποχής του, μα και όλων των αιώνων. Είναι ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως που όταν πήγε στην έδρα του βρήκε μόνο έναν ναό στα χέρια των ορθοδόξων κι όταν έφυγε από εκεί -προκειμένου να αποφευθχεί η διχόνια μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας- άφησε μόνον έναν ναό στα χέρια των αρειοφρόνων

Έτος έκδοσης: 2007
Διαστάσεις: 14x20,5
Σελίδες: 398
Εκδόσεις Αποστολικής Διακονίας


Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2014

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΤΥΧΙΑ ;

Ευτυχία είναι ν'αγαπάς!


Το συνάνθρωπο, το θεό.
Ευτυχία είναι να πετάς
ελεύθερος στον ουρανό.


Ευτυχία είναι να γελάς.Με όλους να ’χεις σχέσεις καλές.
Ευτυχία είναι να μιλάς
Χωρίς φόβους κι ενοχές.


Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

Ο ΟΡΚΟΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟΓονατιστός ὁ Γέροντας καί μέ τό κεφάλι τελείως γερμένο ὥστε νά ἀκουμπᾶ στό ἔδαφος τρανταζόταν ἀπό τούς λυγμούς. Πύρινα τά δάκρυά του χύνονταν στό χῶμα τοῦ κελιοῦ του ἔχοντας σχηματίσει ἤδη μιά μικρή λίμνη ἀπό λάσπη. Μά δέν τολμοῦσε νά ὑψώσει τό κεφάλι καί νά ἀντικρύσει τήν γλυκιά μορφή τῆς ῾Υπεραγίας Θεοτόκου πού δέσποζε στό εἰκονοστάσι του κρατώντας τόν μικρό Χριστό.

Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2014

Άγ. Μάρκος o Ευγενικός


Ο ΑΣΤΗΡ ΤΗΣ ΕΦΕΣΟΥ Ο ΥΠΕΡΜΑΧΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ

Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ

Εφέτος κλείνουν 560 έτη από την κοίμηση του εν αγίοις πατρός ημών και ομολογητού Μάρκου αρχιεπισκόπου Εφέσου του Ευγενικού .

Ο άγιος Μάρκος (κατά κόσμο Εμμανουήλ), εγεννήθη από ευσεβείς γονείς το 1392 εις την βασιλίδα των πόλεων, Κωνσταντινούπολιν. Ο πατέρας του ωνομάζετο Γεώργιος και ήτο αρχιδικαστής, σακελλίων και διάκονος της Μεγάλης Εκκλησίας, η μητέρα του ωνομάζετο Μαρία και ήτο θυγατέρα του ευσεβούς ιατρού Λουκά.

Αμφότεροι οι γονείς προσπάθησαν και επέτυχαν να αναθρέψουν τον μικρό Εμμανουήλ εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Αλλά ο θάνατος του πατρός του άφησε αυτόν και τον μικρότερό του αδελφό Ιωάννη ορφανούς εις νεαρά ηλικία.

Τα πρώτα γράμματα ο άγιός μας τα εδιδάχθη από τον πατέρα του Γεώργιο, ο οποίος είχε μία ονομαστή ιδιωτική σχολή. Μετά τον θάνατον του πατρός του η μητέρα του τον έστειλε να μαθητεύεση εις τους πλέον φημισμένους διδασκάλους της εποχής του, τον Ιωάννη Χορτασμένο (κατόπιν Ιγνάτιο Μητροπολίτη Σηλυμβρίας) και τον μαθηματικόν και φιλόσοφον Γεώργιον Γεμιστόν Πλήθωνα. Μεταξύ των συμμαθητών του ήτο και ο μετ έπειτα άσπονδος εχθρός του Βησσαρίων ο καρδινάλιος.

Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2014

Κυριακή ΙΒ' Λουκά: Θεραπεία των δέκα λεπρών - Ομιλία περί Ευχαριστίας (Αγ. Νικόδημος Αγιορείτης)Η Ευαγγελική περικοπή της Θείας Λειτουργίας.
Κατά Λουκάν Ευαγγέλιον Κεφ. ΙΖ. 12 – 19.


Τω καιρώ εκείνω, εισερχομένου του Ιησού είς τινα κώμην, απήντησαν αυτώ δέκα λεπροί άνδρες, οι έστησαν πόρρωθεν, και αυτοί ήραν φωνήν λέγοντες, Ιησού επιστάτα, ελέησον ημάς. και ιδών είπεν αυτοίς, πορευθέντες επιδείξατε εαυτούς τοις ιερεύσι. και εγένετο εν τω υπάγειν αυτούς εκαθαρίσθησαν. είς δέ εξ αυτών, ιδών ότι ιάθη, υπέστρεψε μετά φωνής μεγάλης δοξάζων τον Θεόν, και έπεσεν επι πρόσωπον παρά τους πόδας αυτού, ευχαριστών αυτώ, και αυτός ήν Σαμαρείτης. αποκριθείς δέ ο Ιησούς είπεν, ουχί οι δέκα εκαθαρίσθησαν; οι δέ εννέα πού; ουχ ευρέθησαν υποστρέψαντες δούναι δόξαν τω Θεώ ει μή ο αλλογενής ούτος? και είπεν αυτώ, αναστάς πορεύου, η πίστις σου σέσωκέ σε.

Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2014

ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ῎Εσφιξε τόν σάκκο του γιά μιά ἀκόμη φορά πάνω του κι ἀκούμπησε τό περιεχόμενό του νά βεβαιωθεῖ ὅτι ἦταν ἀκόμη ἐκεῖ. ῾Η   ἐπιστολή τοῦ βασιλιᾶ πού μετέφερε. Οἱ ὁδηγίες ἦταν σαφεῖς: χωρίς καμμία χρονοτριβή θά ἔπρεπε νά σπεύσει νά παραδώσει τήν ἐπιστολή στόν μέγα καί φημισμένο ἅγιο τῆς ἐποχῆς, τόν ἀββᾶ ᾽Αντώνιο.

Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014

Ο ΚΑΤΑΠΟΝΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ


 
῾Ο καπετάνιος βρισκόταν σέ ἀπόγνωση. Καθόταν ἀποκαμωμένος στό μικρό γραφεῖο του καί κρατοῦσε μέ τά δυό του χέρια τό κεφάλι του. Τέτοιο πράγμα δέν τοῦ εἶχε ξανασυμβεῖ στήν πολύχρονη καρριέρα του στήν θάλασσα. Εἶχε ἐλέγξει καί ξαναελέγξει κάθε τι πού σχετιζόταν μέ τά τεχνικά μέρη τοῦ πλοίου. Εἶχε συζητήσει μέ ὅλους τούς συνεργάτες του, ἀκόμη καί μέ τό ἁπλό πλήρωμα. Τά πάντα ἦταν στήν ἐντέλεια. ᾽Αλλά καί κανείς δέν μποροῦσε νά ἐξηγήσει τό μυστήριο πού ὑπῆρχε: τό πλοῖο ἐνῶ εἶχε ξεκινήσει μέ πολλούς ἐπιβάτες ἄνδρες καί γυναῖκες κάτω ἀπό ἐξαίσιες συνθῆκες, ὅταν βρέθηκε στό ἀνοικτό πέλαγος σταμάτησε ξαφνικά. ῾Κοκκάλωσε᾽. Οὔτε μπρός οὔτε πίσω. Οἱ βουτηχτές πού ἔπεσαν στήν θάλασσα νά κοιτάξουν μήπως τό πλοῖο σφήνωσε σέ καμμία ξέρα, μολονότι τοῦτο θά φαινόταν ἀπό τό τράνταγμα πού θά εἶχε ὑποστεῖ, γύρισαν πίσω ἄπρακτοι. Πρόβλημα δέν ὑπῆρχε. Σάν μία ἀόρατη δύναμη νά κρατοῦσε τό πλεούμενο καί νά μή τό ἄφηνε νά φύγει.


Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2014

ΞΑΝΑΡΧΙΖΟΥΜΕ!!!

Οι διακοπές τελείωσαν και σε περιμένουμε να ξαναβρεθούμε στις νεανικές κατηχητικές ενοριακές μας συναντήσεις. Από αυτό το Σάββατο 12 Ιανουαρίου η παρέα… ξαναρχίζει!!!

Για υπενθύμιση του προγράμματος μας δες εδώ: http://analipsikiriou.blogspot.gr/2011/12/blog-post.html

Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2014

Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου

Ἀπόσπασμα ὁμιλίας εἰς τά Ἅγια Φῶτα

Μέ τήν γέννησιν λοιπόν ἔχομεν προεορτάσει τά πρέποντα καί ἐγώ ὁ ὁποῖος προεξάρχω εἰς τήν ἑορτήν καί σεῖς καί ὅλα τά ἐγκόσμια καί τά ὑπερκόσμια ὄντα. Ἔχομεν τρέξει μαζί μέ τόν ἀστέρα καί ἔχομεν προσκυνήσει μαζί μέ τούς μάγους, (Ματθ. 2, 10), ἔχομεν φωτισθῆ μαζί μέ τούς ποιμένας (Λουκ. 2, 7) καί ἔχομεν δοξάσει μαζί μέ τούς ἀγγέλους, τόν ἔχομεν δεχθῆ εἰς τάς ἀγκάλας μας μαζί μέ τόν Συμεών (Λουκ. 2, 13 ἑ). Καί τόν ἔχομεν δοξολογήσει μαζί μέ τήν ἀξιοσέβαστον καί σώφρονα ἐκείνην Ἄννα (Λουκᾶ. 2, 36 ἑ ). Καί ὀφείλεται εὐγνωμοσύνη εἰς ἐκεῖνον ὁ ὁποῖος ἦλθε κατά τρόπον ξένον πρός τήν φύσιν του εἰς τόν ἰδικόν του τόπον, διότι ἐδόξασε τόν ξένον. Τώρα δέ πρόκειται δι᾿ ἄλλην πρᾶξιν τοῦ Χριστοῦ καί δι᾿ ἄλλο μυστήριον.

Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2014

H νηστεία τῆς παραμονῆς τῶν Θεοφανείων


Συνήθως λέγεται τι νηστεία τς παραμονς τν Θεοφανείων φορ στν πόση το μεγάλου γιασμο κα πομένως τι προϋπόθεση γι τν κοινωνία π ατν ποτελε νηστεία μίας μέρας. Γι τ θέμα ατ θ ταν σκόπιμο ν λεχθον δύο λόγια, γιατί εναι π τ πι συζητούμενα θέματα π ατ πο σχετίζονται μ τν γιασμ τν Θεοφανείων κα γι τ ποα ζητον ο πιστο τ συμβουλ τν ερέων.

H νηστεία τῆς παραμονῆς τῶν ΘεοφανείωνΣυνήθως λέγεται τι νηστεία τς παραμονς τν Θεοφανείων φορ στν πόση το μεγάλου γιασμο κα πομένως τι προϋπόθεση γι τν κοινωνία π ατν ποτελε νηστεία μίας μέρας. Γι τ θέμα ατ θ ταν σκόπιμο ν λεχθον δύο λόγια, γιατί εναι π τ πι συζητούμενα θέματα π ατ πο σχετίζονται μ τν γιασμ τν Θεοφανείων κα γι τ ποα ζητον ο πιστο τ συμβουλ τν ερέων.
τι μέγας γιασμς «τ δευτερεα πέχει τν Θείων Μυστηρίων» (Εχολόγιον, κώδ. Βατοπεδίου 134 [745] το τους 1538), εναι δηλαδ τ δεύτερο μετ τ Θεία Κοινωνία ερώτατον «Μυστηριακν εδος» (κατ τ σχολαστικ ρολογία), κανες δν μφιβάλλει. Εναι τ «δωρ τς ναγεννήσεως» το γίου Βαπτίσματος, πο δι τς πικλήσεως κα πιφοιτήσεως το γίου Πνεύματος «ναστοιχειοται» ( «μεταστοιχειοται»), κατ τν γιο Κύριλλο λεξανδρείας (Ες ωάννην Β΄ 1), κα γίνεται «φθαρσίας πηγή, γιασμο δρον, μαρτημάτων λυτήριον, νοσημάτων λεξιτήριον» γι τος πιστος πο μεταλαμβάνουν χρίονται π ατό, πάροχο γιασμο κα ελογίας σ’ λόκληρη τν κτίση.