Σάββατο, 11 Μαΐου 2013

ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΑΣ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Κυριακή Βαιων

Κυριακή Βαιων


Κυριακή Βαιων

Κυριακή Βαιων

Ακολουθία των Παθών Μ.Πέμπτη

Ακολουθία των Παθών Μ.Πέμπτη

Ακολουθία των Παθών Μ.Πέμπτη

Ακολουθία των Παθών Μ.Πέμπτη

Εγκωμια Μ.Παρασκευή

Περιφορα Επιταφίου

Περιφορα Επιταφίου

Περιφορα Επιταφίου

Περιφορα Επιταφίου

Χριστός Ανέστη !!!

Χριστός Ανέστη !!!

Χριστός Ανέστη !!!

Χριστός Ανέστη !!!