Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2013

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΝΑ ΤΙΜΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΟΡΤΑΣΟΥΜΕ

Ἀγαπητοί μας,  
             τά στελέχη καί οἱ νέοι τῆς ἐνορίας μας θέλοντας νά τιμήσουν  ὅπως    κάθε χρόνο τή μνήμη τῶν ἡρώων τοῦ 1940, πού δόξασαν τή πατρίδα μας,  ἑτοίμασαν   ἑορταστική    ἐκδήλωση    ἀφιερωμένη   σ’  αὐτούς.

 Σᾶς προσκαλοῦμε  λοιπόν

τήν   Κυριακή   27η     Ὀκτωβρίου  2013
καί    ὥρα   6η   ἀπογευματινή   στό   ἀμφιθέατρο   τοῦ   Πνευματικοῦ   μας    Κέντρου.

         Ἡ  παρουσία  σας  θά  μᾶς  χαροποιήσει  ἰδιαίτερα ἀλλά καί θά ἀποτελέσει προσφορά “τιμῆς καί μνήμης” πρός ὅλους ὅσους  ἀγωνίσθηκαν καί  ἐθυσιάσθηκαν γιά  τήν  δόξα  καί  τήν  τιμή  τῆς  Ἑλλάδος  μας.
Μέ   ἐκτίμηση,
οἱ  Ἱερεῖς  καί  τά  στελέχη 

τοῦ  Νεανικοῦ   Ἔργου.